V 25 letih priprav na naš festival učenja – še donedavna imenovan Teden vseživljenjskega učenja, ob koncu 2019 pa preimenovan v Tedne vseživljenjskega učenja (kratica seveda ostaja ista – TVU) smo naleteli na marsikatero oviro. Seveda je temu vedno botroval denar – eno leto, daleč nazaj, ga ni bilo za nacionalno koordinacijo in smo projekt na ACS skoraj ukinili. Drugič, večkrat, je umanjkal, ko bi bilo treba sofinancirati koordinatorje in/ali prireditelje. Tudi časovne zadrege smo imeli – TVU izpeljani maja, rezultati razpisa znani šele jeseni! Pa premikali smo ga z jeseni na pomlad in v kratkem roku izpeljali dva. Peščico ovir, lahko jim rečemo tudi izzivov, smo si z zanesenjaškimi odločitvami ustvarili sami. Večina je bila posledica potez na drugih ravneh.

Ena takih je bila storjena lani – o tem pišemo v članku TVU na prelomnici. Pa ne bomo več o tem. Dejstva so, kakršna so. Razpis MIZŠ je bil 6. marca objavljen, okrog 37 potencialnim (lani sofinanciranim) koordinatorjem TVU/PU in drugim omogoča, da do 20. marca prijavijo svoje načrte. Ker je denarja manj kot namer o delovanju, je treba v prijavi postoriti več – poleg vsega običajnega napisati še kaj o dodani vrednosti, svežih, drugačnih pristopih – tako vsebinskih kot postopkovnih. Kriza ima tudi dobro plat – prisili nas, da stopimo iz svojega običajnega okvira razmišljanja in delovanja. Naj torej prinese kaj dobrega za letošnje TVU, ki zaradi svoje 25-letnice kar kličej po prazničnosti, blišču, obilju …!? Slednje smo začeli udejanjati z novo celostno grafično podobo. Ta je obenem preprosta in ‘cvetoča’. Presodite sami.

Prožnost – edini uspešni način odzivanja na ovire!?

Vse opisano je zdaj ‘oplemeniteno’ še z novimi neznankami, posledicami zdravstvenih razmer, ki hromijo svet. Bo maja že drugače? Kdo bi vedel?! (Spet zanesenjaško?) se strinjamo, da je treba delovati, kot da nacionalno odprtje 12. maja v Ljubljani BO. Da lokalna odprtja, ki naj o festivalu učenja senzibilizirajo slovensko javnost že 8. maja – z različnimi vsebinami in pristopi – BODO. Da Andragoški kolokvij, ki naj bi 13. maja k nam privabil nacionalne koordinatorje projekta EPUO iz večine evropskih držav in obrodil nova spoznanja o terenskem delu (outreachu), BO. Skratka, da TVU od 8. maja do 14. junija BO.

Vsekakor pa bo treba ves čas delati z zavestjo, da morda vse NE BO tako, kot smo si zamislili. Imeti rezervne datume in scenarije. Takšna prožnost bo od nas terjala povezanost. In zaupanje. Pa nove načine komuniciranja. Zato na novi spletni strani, ki je ta hip še v pripravi (in vrzel zapolnjujemo s staro), pripravljamo prostor, namenjen le koordinatorjem TVU in nosilcem skupnih akcij. Zato da bomo obveščeni in usklajeni.

Sicer pa smo se z mrežo potencialnih območnih in tematskih koordinatorjev TVU 2020 srečali 4. marca.

V drugem delu srečanja smo prisluhnili Platformi Sloga, ki nam je približala pojme, značilnosti in trende migracij. Tudi pri tej temi je ključno vseživljenjsko – pri njih uporabljajo termin ‘globalno’ – učenje. S tem smo položili temelje osrednjega dogodka skupne akcije Migracije in izzivi večkulturnosti, kar bo obenem prvi forum EPUO, omenjen v drugem članku.

Na voljo je zapis dogajanja in dogovorov srečanja mreže TVU. Naslednjič se dobimo na ACS (predvidoma) 7. aprila – opremljeni s skupnim promocijskim gradivom in svežimi napotki. Do takrat pa srečno – in zdravo!

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS