FDV je lani izdaja knjižico z naslovom Blaginja v skupnosti: razvojni vidiki in inovacije. Urednici Maša Filipovič Hrast in Valentina Hlebec sta vsebino monografije tematsko razdelili na poglavja o socialnih inovacijah, socialnem podjetništvu, vzvodih zdravja, smernicah za ravnanje z obremenjujočimi izkušnjami iz otroštva ter sprejemanju dostopa do socialne oskrbe. V zadnjem razdelku publikacije so nanizani in opisani slovenski primeri socialnih inovacij. Celotna monografija sporoča, da nekaj že delamo, marsikaj pa je treba še storiti, da bomo zmanjšali socialne neenakosti v družbi.

Monografija Izkustveno učenje je delo treh avtoric: Barice Marentič Požarnik, Marjete Šabič in Barbare Šteh. Izšla je leta 2019 pri znanstveni založbi FF. V predgovoru avtorice navajajo, kolikšno moč ima izkustveno učenje. Zato predlagajo omogočanje učnih okolij, v katerih je mogoče združiti zaznavanje, čustvovanje, delovanje in razmišljanje pri ustvarjanju znanja in osebnostnem razvoju. Učbenik obravnava vsa poglavja – od teoretične opredelitve preko uporabe v šoli do izkustvenega učenja pri profesionalnem razvoju učiteljev. Ravno zato je uporabna tudi za izobraževalce odraslih.

V zbirki Razprave FF je lani izšel zbornik ob 80-letnici pedagoga Zdenka Medveša. Uredili so jo Robi Kroflič, Tadej Vidmar in Klara Skubic Ermenc. Razdelili so jo v tri sklope. V prvem jubilant spregovori o zgodovini in pomenu pedagogike v današnjem času. V drugem delu so prispevki drugih avtorjev, ki opozarjajo na pomembne mejnike njegovega dela. Tretji del prinaša zapis pogovora Robija Krofliča z Zdenkom Medvešem. Naslov je intervju, ko preberemo vsebino, pa dobimo občutek, da je šlo bolj za razpravo, ki slavljenca razkrije tudi v drugačni, manj formalni luči.

Vse tri priročnike najdete na policah Knjižnice ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS