Pridobivanje novega znanja, spretnosti in veščin v času hitrega tehnološkega razvoja postajo nepogrešljivo.

Pa veste, kje pridobiti nova znanja in spretnosti?

Na ACS smo tudi letos pripravili obsežen pregled različnih možnosti za učenje in izobraževanje, ki so na voljo odraslim po Sloveniji. Izobraževalno ponudbo različnih izvajalcev smo objavili na spletnem portalu Kam po znanje. Programe, ki vas zanimajo, lahko poiščete po različnih kriterijih (kraju, regiji, vsebinah, ciljnih skupinah, terminih izvedbe ipd.). Na voljo je več kot 3.800 programov različnih ustanov po Sloveniji. Poiščite pravega zase in pridobite izobrazbo, okrepite svoja znanja, spretnosti in veščine za opravljanje poklica ali ustvarjalno preživite svoj prosti čas.

Preverite, katera izobraževanja ponujajo ljudske univerze, srednje šole, ki izobražujejo tudi odrasle, zasebne ustanove in šole, društva, zavodi, združenja, univerze za tretje življenjsko obdobje, višje in visoke strokovne šole ter številni drugi izvajalci izobraževanj.

Portal Kam po znanje uporablja vse več ljudi

Portal Kam po znanje pri iskanju informacij o ponudbi izobraževanja in učenja uporablja vse več ljudi. Po njem vse pogosteje posegajo tudi delodajalci in kadrovski delavci, ki iščejo programe usposabljanj in izpopolnjevanj za svoje zaposlene. Objavljene informacije so koristne v informativno-svetovalni in raziskovalni dejavnosti v IO. Bogato in raznovrstno ponudbo programov usposabljanja in izpopolnjevanja pa najdejo tudi izobraževalci odraslih za svoj strokovni in osebni razvoj.

Prihranite čas, porabljen za iskanje izobraževanj po različnih brskalnikih na spletu, in se seznanite z aktualno in pregledno ponudbo izobraževanj na enem mestu. Priložnosti za učenje in s tem osebnostno rast je tudi letos veliko. Obiščite spletni portal Kam po znanje in se prepričajte.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS