Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo 4. aprila pripravili prvo letošnje spopolnjevanje. Udeležilo se ga je 18 strokovnih delavcev, ki v Sloveniji delujejo v vlogi svetovalca za kakovost.

V uvodu smo se s pomočjo izr. prof. dr. Tomaža Grušovnika s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem posvetili etičnim dimenzijam uporabe UI v izobraževanju (odraslih). Predavatelj je naslovil teme, kot so etične smernice za uporabo UI pri poučevanju in učenju, uporabnost orodij UI v izobraževanju, kritično mišljenje, ustvarjalnost, odgovornost in avtonomija pri uporabi UI v izobraževanju. S tezami in dilemami, ki jih je odpiral, je svetovalcem dal precej izhodišč za nadaljnje premišljevanje o tej tematiki.

Svetovalcem smo – kot je to že običajno – predstavili nekatere novosti s področja kakovosti in skupaj z njimi načrtovali skupno akcijo Dan za kakovost v letošnjih TVU. Dogovorili smo se, da izvajalci pripravijo dogodke, povezane s kakovostjo, ki prispevajo k povezovanju kolektiva.

Letos mineva že 20 let od začetka podeljevanja pravice do uporabe ZZK. Dogovorili smo se, da izvajalci vsak na svoj način obeležijo tudi ta jubilej. Nekateri so nosilci znaka neprekinjeno že vse od začetka podeljevanja, torej je to zanje lepa priložnost za praznovanje.

Pregled trenutnih nosilcev znaka je dostopen na tej povezavi.

Zeleni znak kakovosti ACS od leta 2004 podeljuje izobraževalnim organizacijam, ki s samooceno doseganja opredeljenih standardov in priloženimi dokazili izkažejo, da sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v IO.

V nadaljevanju spopolnjevanja smo se posvetili osrednji temi – usposobljenosti izobraževalcev odraslih za prihodnji čas. Svetovalci so po skupinah s pomočjo vprašanj diskutirali o trenutnem stanju strokovnih kadrov v svojih organizacijah (npr. o značilnostih in izobraževalnih potrebah novih kolegov, ki se zaposlujejo v IO, izzivih, s katerimi se najpogosteje soočajo, morebitnih generacijskih razlikah).

Nadaljevali smo s fokusno skupino – svetovalci so razmišljali ter delili svoja mnenja in izkušnje o tem, kakšno usposobljenost potrebujejo izobraževalci odraslih za prihodnji čas. Dr. Tanja Možina je pogovor vodila z usmerjevalnimi vprašanji. Med ključnimi tematikami so svetovalci izpostavili razumevanje motivacije in ovir odraslih za učenje, pomembnost uvodnih razgovorov z udeleženci v povezavi z ugotavljanjem učnih potreb,  poznavanje značilnosti posameznih ciljnih skupin in druge. Njihovo mnenje je izjemno dragoceno za pripravo novega izobraževalnega programa o temeljih andragogike za praktike.

Šesturno srečanje v živo dopolnjuje organizirano samostojno učenje v spletni učilnici, kjer bodo udeleženci opravili še individualno aktivnost. Zapisali bodo refleksijo o lastnih izkušnjah pri delu z odraslimi v obliki zgodbe. Najboljše zapise bomo umestili v priročnik o temeljih andragogike za praktike.

Srečanje smo izkoristili tudi za skupinsko fotografiranje navzočih predstavnikov trenutno delujočega omrežja svetovalcev za kakovost. Nekateri so se zaradi objektivnih razlogov žal opravičili.

V omrežju vladata zavezanost delu za kakovost in pripravljenost učiti se drug od drugega. Stalnost zasedbe omogoča priložnosti za izmenjavo izkušenj in dobrih praks med kolegi, ohranjanje zaupnosti med njimi in dobro vzdušje za izvedbo skupnih aktivnosti, ki jih koordiniramo na ACS. Veselijo nas številni zgledovalni obiski med svetovalci in njihovimi organizacijami ter pripravljenost za medsebojno pomoč pri izzivih s področja kakovosti. Kot koordinatorji omrežja smo s svetovalci ves čas v stiku po spletni učilnici. Nudimo jim strokovno podporo, usmeritve, nasvete in širimo zavedanje, da kakovost (lahko) ustvarjamo vsi.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS