Predlog Pravilnika o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih določa metodologijo za določitev vrednosti javnoveljavnega izobraževalnega programa osnovne šole za odrasle in svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, obseg javne službe na področju izobraževanja odraslih ter standarde prostorov in opreme za izvajanje javne službe.

Predlog predpisa je bil objavljen 18. septembra na spletnem podportalu E-demokracija v rubriki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Komentarje lahko oddate do 5. oktobra.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS