Tematska številka revije Socialna pedagogika o superviziji je našla mesto na policah naše knjižnice. Na 373 straneh prinaša prispevke uveljavljenih domačih in mednarodnih strokovnjakov s tega pomembnega področja. S posebno številko Društvo za supervizijo, kovčing in organizacijsko svetovanje obeležuje svojo 25-letnico. Zato uvodni prispevek osvetli namen, razvoj in delovanje organizacije, ki je namenjena tkanju tako strokovnih kot prijateljskih vezi.

V supervizijskem procesu strokovni delavec sistematično, z distanco, s časovnim in emocionalnim odmikom razmišlja o lastnem ravnanju in doživljanju v neki profesionalni situaciji.

dr. Tanja Rupnik Vec

Supervizija kot proces ohranjanja pozitivnega duševnega zdravja (well-being) zaposlenih

Osrednji tematski del številke nosi naslov Raznovrstnost supervizijskih tem in pristopov. Sestavljajo ga prispevki, ki se osrednje teme dotikajo z različnimi pristopi in vidiki. Avtorji govorijo o superviziji kot metodi, kompetencah, ki jih potrebuje strokovnjak, pomenu fizioloških stanj ipd. Tu pa so še drugi vidiki supervizije: sočutno zadovoljstvo, pozitivno duševno zdravje, razvojno-edukativno-integrativni model, skupinsko delo in supervizije v organizacijah ter vloga izrazne umetnosti.

Nedvomno je v današnjem času težko ohranjati telesno in duševno blagostanje (well-being). Prispevki v reviji Socialna pedagogika lahko razjasnijo marsikatero negotovost – tako strokovnjakov kot laikov. Pridite v Knjižnico ACS in se prepričajte.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS