MDDSZ ter ESS v letih 2019–2022 sofinancirata projekt Socialna aktivacija Gorenjske (sklop 2). Glavni cilj projekta je nuditi vsebine izbrani ciljni skupini, celovito prispevati k reševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine ter izboljšanju zaposljivosti.

Podrobnejši podatki o ciljni skupini in glavnih ciljih projekta so objavljeni na spletni strani LU Kranj.

Na Gorenjskem že več let zaznavamo nemoč institucij (šol, CSD, uradov za delo, zdravstvenih domov …) pri resnični integraciji priseljencev. Ženske večinoma ostajajo doma, zato se nimajo možnosti dobro naučiti slovenskega jezika in vzpostavljati odnosov s pripadniki širše skupnosti. To vodi v njihovo socialno izključenost iz lokalnega okolja in trga dela.

Projekt Socialna aktivacija Gorenjske prispeva k blaženju oziroma odpravljanju navedenih težav oseb iz ciljne skupine, in sicer s celovitim interdisciplinarnim pristopom, strokovnim kadrom in kakovostno vsebino projekta, ki temelji na krepitvi virov moči ciljne populacije. Veseli smo, da preko projekta lahko udejanjamo svoje osnovno poslanstvo, da odraslim omogočamo dostopno in kakovostno VŽU ter medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja. Z individualnim pristopom spodbujamo k celostnemu osebnemu in kariernemu razvoju za aktivno udeležbo v stalno spreminjajoči se družbi.

Vključene osebe v projektu pridobijo ključne kompetence za življenje in delo. Pozornost posvečamo psihosocialnim vsebinam, osebnostni rasti, zdravemu življenjskemu slogu, pridobivanju različnih spretnosti, znanj in veščin ter udeleženke ozaveščamo o pomembnosti vključevanja v širše socialno in kulturno okolje. Projekt je velik doprinos lokalnemu okolju in pomeni kakovostno pot vključevanja priseljencev. Udeleženci pa spoznajo, da je resnična moč le v znanju in učenju preko celega življenja.

Mateja Šmid,

direktorica LU Kranj

Na kaj smo ponosni?

Spremembe v našem življenju so zahtevne, težko je stopiti iz cone udobja. Udeleženke projekta Socialna aktivacija Gorenjske pogumni prvi korak naredijo že z vključitvijo v program. Ponosni smo na to, da dosegamo in presegamo kazalnike projekta, da so skupine zapolnjene ter da se veliko udeleženk po zaključku programa zaposli ali vključi v nadaljnje izobraževanje. V prvi vrsti pa nas navdušujeta njihova zavzetost in motiviranost, saj naredijo veliko več, kot od njih zahteva program. Tako smo z obema skupinama do zdaj zasnovali dodaten delovno-učni projekt. Prva skupina je pripravila Medkulturno knjižico receptov. Uporabimo jo lahko vsakič, ko nam zmanjka idej, kaj od sladkega ali slanega peciva bi še pripravili. Tudi knjižico druge skupine lahko pričakujemo kmalu, vsebovala pa bo motivacijske, ganljive in prisrčne osebne zgodbe udeleženk, s katerimi razkrivajo svoje doživljanje prihoda v Slovenijo in tukajšnjega življenja.

Izdelava terapevtskih odej za osebe z napredovalo demenco je poseben projekt. Njegove ideje so informirati in ozaveščati o prvih znakih demence pri starejših ter spoznati in izdelati didaktične pripomočke za njihovo čim daljšo aktivnost. Namen odej je poleg ohranjanja kognitivnih funkcij in spodbujanja osnovnih čutil (vida, tipa, sluha in voha) tudi nudenje občutka topline in varnosti, ki osebam z napredovalo demenco še posebno veliko pomeni. Udeleženke so takoj začutile, da bodo v projektu lahko ogromno prispevale, saj imajo zelo dobro razvite ročne spretnosti. Potrudile so se, zbrale odpadni material ter iz njega izdelale 30 terapevtskih odej, ki so jih razdelile osebam z napredovalo demenco v DU Kranj in DSO Preddvor.

Na zavodu za zaposlovanje sem izvedela za LU Kranj in projekt Socialna aktivacija Gorenjske. Tam sem se z mentoricami in svetovalkami pogovarjala o zaposlitvi, o tem, kakšne možnosti imam. Povedali so mi vse v zvezi z izpitom za slovenščino, kako se pripraviti in prijaviti. S skupnimi močmi smo zmagali! Vsem, ki ne znajo slovensko, ki želijo nekaj narediti zase, bi res priporočila, naj pridejo na LU Kranj. Meni so zelo pomagali, brez njih mi ne bi uspelo.

Dragana Ljubičić

Udeleženke so ostajale dejavne tudi v času ustavitve aktivnosti projekta zaradi izrednih razmer v državi. Izobraževale so se na daljavo, izpopolnjevale znanje slovenskega jezika, izmenjevale izkušnje pri organizaciji družinskega življenja ter si tako nudile medsebojno pomoč in oporo.

V polnem teku je že tretja skupina, aktivnosti za četrto pa bomo začeli septembra 2021.

Na LU Kranj sem prišla zato, ker sem od prijateljev izvedela, da imajo veliko programov za priseljence. Vključila sem se v projekt Socialna aktivacija Gorenjske, kjer so mi pomagali pri učenju slovenskega jezika in iskanju zaposlitve. Z njihovo nenehno podporo sem pridobila tudi motivacijo, da nadaljujem s šolanjem. Znali so mi svetovati, imela sem tako močno podporo, da me je to ves čas držalo gor.

Dardana Cocaj

Vabimo vas k ogledu utrinkov programa Socialna aktivacija Gorenjske in srčnih izjav naših udeleženk.

Iris Zavelcina (socialna-aktivacija@luniverza.si), LU Kranj