Na prvem pripravljalnem sestanku mreže TVU se je 8. januarja v spletnem okolju zbralo kar 70 predstavnikov MVI, ACS in ustanov, ki nameravajo prevzeti koordinacijo TVU in PU 2024.

Maja C. Acceto z MVI nas je seznanila z Javnim razpisom za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2024, ki je bil objavljen 22. decembra 2023 in se izteče 19. januarja 2024. Rezultati bodo znani v sredini marca. Poudarila je, da je pomembno uporabiti nove razpisne obrazce in tudi sicer dosledno upoštevati navodila. Izražena je bila zahvala MVI za hitro izvedbo, obenem pa pobuda, da naslednjič razpisa ne objavi pred prazniki. Kljub daljšemu prijavnemu roku (4 tedni) je namreč izziv velik – predvsem kar zadeva dogovarjanje s podizvajalci.

Na temelju ankete smo pridobili prva mnenja o letošnjih skupnih akcijah in terminu PU. Končni seznam skupnih akcij bo na spletni strani TVU objavljen do 15. januarja. Glede termina PU se je tehtnica nagnila v prid 22. maju. Dogovorili smo se, da se tudi letos povežemo s Tednom ljubiteljske kulture in preko njih ali samostojno pridobimo podporo Sazasa in IPF, nujno potrebno za izvedbo PU.

Direktorica LU Koper dr. Tina Rožac je udeležence povabila na nacionalno odprtje TVU 2024, ki bo tokrat v Kopru. Sodelovanje med ACS in LU Koper že teče, vendar ga mora formalizirati Nacionalni odbor za TVU na svoji prvi letošnji seji (predvidoma v začetku februarja).

Izvedbo TVU 2024 bodo do določene mere podprle dejavnosti novega projekta Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje oz. kratko: Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje. Financiran je iz Programa EKP v obdobju 2021–2027. Projekt in njegovo podporo TVU 2024 bo na naslednjem sestanku predstavila vodja projekta mag. Urška Bittner Pipan.

Izražena je bila pobuda, da TVU 2024 izkoristimo za zbiranje multimedijskega gradiva in zgodb učečih se za proslavitev 30-letnice TVU v letu 2025.

Nevenka Kocijančič je predstavila pobudo Zgodbe skupnosti EPALE. Udeležence je povabila, naj v letu 2024 v ta mozaik zgodb prispevajo tudi sami. Vodila tema letošnjih zgodb bo znana predvidoma v marcu.

Na ACS bomo v januarju in prvi polovici februarja opravili vrsto pripravljalnih nalog: Analizo in poročilo o TVU 2023, Letni načrt TVU 2024 z mejniki in pomembnimi datumi, sejo Nacionalnega odbora za TVU, celostno grafično podobo TVU in PU 2024 ter odprli možnost naročanja skupnega promocijskega gradiva.

Drugi pripravljalni sestanek bo 5. ali 6. marca (v živo) na ACS v razširjeni zasedbi, saj bodo povabljeni tudi drugi podporniki in sodelujoči v TVU. Del sestanka bo namenjen usposabljanju za izvajanje programa za pridobitev medijskih spretnosti v okviru projekta EPALE regionalni okvir medijske pismenosti. Podrobnosti sledijo, spremljajte nas na FB in IG.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS