Nova publikacija v Digitalni bralnici

Smernice za vodenje postopkov ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti odraslih so namenjene vsem svetovalcem v IO, ki postopke ugotavljanja in dokumentiranja izvajajo kot del javne službe. Gradivo je nastalo kot rezultat opredelitve dejavnosti javne službe v dveh dokumentih: ZIO-1 (2018) in Smernic za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba (2020).

ZIO-1 med drugim opredeljuje dejavnosti svetovanja v IO. Ena od njih je tudi svetovanje za ugotavljanje in dokumentiranje znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela. Izvajanje te dejavnosti pa natančneje operacionalizirajo Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih kot javne službe.

Na ACS smo želeli opredeljeno delo svetovalcev dodatno podpreti s Smernicami za vodenje postopkov ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti odraslih. Gradivo je tako pripravljeno v obliki vodil za izpeljavo ključnih korakov posamezne faze. Upoštevali smo poglobljeno in kompleksno vlogo svetovalca. Posebej smo izpostavili vrsto informacij, ki jih svetovalec pridobiva skupaj z odraslim, ter vključili napotke za njihovo analizo. Posamezno fazo smo podprli z različnimi primeri orodij in pripomočkov, ki jih svetovalec lahko uporabi. Predlagana orodja lahko dopolnjuje s pripomočki, ki jih v praksi že uporablja. Tako si oblikuje dokument, prilagojen postopkom ugotavljanja in dokumentiranja, ki jih izpeljuje v okviru lastne prakse. To je dodana uporabna vrednost gradiv.

Publikacija je objavljena v Digitalni bralnici ACS in si jo lahko brezplačno prenesete.

Vera Mlinar (vera.mlinar@acs.si), ACS