Sodelujoči v projektu Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb (Transnational prison up-skilling and training model – SkillHUBS) so konec januarja objavili raziskovalno poročilo z naslovom SkillHubs: research report with projected guidelines. Cilj več kot 500 strani dolge publikacije je predstaviti stanje izobraževanja v zaporih v Evropi, ugotoviti obstoječe dobre prakse in politike na tem področju ter predlagati priporočila, ki izhajajo neposredno iz zbranih podatkov.

V poročilu so uvodoma predstavili cilje projekta in sodelujoče partnerje: CIK Trebnje (vodilni partner), ACS, zavod Baia Mara Penitentiary (Romunija), EAEA (Belgija), nevladna organizacija ICPA (Nizozemska), L&W (Velika Britanija) in Univerza na Malti. Sedmim partnerskim ustanovam so se pridružili še EPEA, zveza institucij Department of Penitentiary Institutions of the Republic of Moldova in podjetje CCE, katerega cilj je združiti mednarodno strokovno znanje in dobre prakse na področju kreativnih zaporov.

Drugo poglavje z naslovom Izobraževanje odraslih in izobraževanje v zaporih v Evropi je med drugim namenjeno predstavitvi pravice in potrebe do izobraževanja. Izobraževanje v zaporu je predstavljeno z zornega kota zapornika, posebnega učnega okolja, motivacije in procesa poučevanja odraslih.

V vsaki sodelujoči državi so izvedli srečanja fokusnih skupin, katerih člani so iskali odgovore na 25 vnaprej pripravljenih vprašanj (Priloga 1), in anketiranje (Priloga 2). V tretjem poglavju se osredotočajo na povzetke razprav v fokusnih skupinah in predstavitev rezultatov ankete o trenutnem stanju v sodelujočih državah (Belgija, Malta, Moldavija, Romunija, Slovenija in Velika Britanija).

Četrto poglavje je namenjeno priporočilom, ki izhajajo iz zbranih in predstavljenih podatkov. V publikaciji je zbrana tudi obsežna bibliografija.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS