Za nami so že skoraj vsi seminarji za prijavitelje projektov v program Erasmus+. Predstavili smo vam KA1 – individualno mobilnost posameznikov, v okviru katere lahko izobraževalci odraslih v tujini poglabljate svoje profesionalno znanje. Druga pa je KA2 – Strateška partnerstva. Ta pokriva razvijanje sistemskih rešitve v IO v vseh državah, ki v takem partnerstvu sodelujejo. V okviru Strateških partnerstev je mogoče pripraviti dva tipa projektov – razvijanje inovacij in prenos dobrih praks. Letos smo v spodbudo čim več prijavam projektov drugega tipa znotraj celotnega namenili ločen proračun.

Projektom KA1 je letos namenjenih 235.104,00 EUR, rok za prijavo pa je 5. februar 2020 ob 12. uri. Za projekte KA2 pa je na voljo 1,257.904,00 EUR, od tega 20 % strateškim partnerstvom za prenos dobrih praks. Rok za prijavo je 24. marec 2020 ob 12. uri. Celotni proračun za projekte v IO v okviru programa Erasmus+ se je v primerjavi z lanskim torej letos ponovno povečal.

Vse informacije o razpisu so na voljo na spletni strani Erasmus+.

Ana Stanovnik Perčič (ana.stanovnik-percic@cmepius.si), CMEPIUS