Za nami so že skoraj vsi seminarji za prijavitelje projektov v program Erasmus+. Predstavili smo vam KA1 – individualno mobilnost posameznikov, v okviru katere lahko izobraževalci odraslih v tujini poglabljate svoje profesionalno znanje. Druga pa je KA2 – Strateška partnerstva. Ta pokriva razvijanje sistemskih rešitve v IO v vseh državah, ki v takem partnerstvu sodelujejo. V okviru Strateških partnerstev je mogoče pripraviti dva tipa projektov – razvijanje inovacij in prenos dobrih praks. Letos smo v spodbudo čim več prijavam projektov drugega tipa znotraj celotnega namenili ločen proračun.

Projektom KA1 je letos namenjenih 235.104,00 EUR, rok za prijavo pa je 5. februar 2020 ob 12. uri. Za projekte KA2 pa je na voljo 1,257.904,00 EUR, od tega 20 % strateškim partnerstvom za prenos dobrih praks. Rok za prijavo je 24. marec 2020 ob 12. uri. Celotni proračun za projekte v IO v okviru programa Erasmus+ se je v primerjavi z lanskim torej letos ponovno povečal.

Vse informacije o razpisu so na voljo na spletni strani Erasmus+.

Ana Stanovnik Perčič (ana.stanovnik-percic@cmepius.si), CMEPIUS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog