Izkoristite priložnost za nasvet o izobraževanju. 15. Dnevi slovenskih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih bodo letos po vsej Sloveniji med 25. in 27. septembrom.

Z dogodki v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost 17 središč v lokalnem okolju in odraslim predstaviti možnosti svetovanja in podpore, ki jih ta ponujajo.

V času Dnevov bodo vsa središča izpeljala različne dogodke na javnih mestih, kjer so informacije dosegljive čim več odraslim.

Večina središč bo:

  • vsaj en dan gostovala na stojnici znanja v enem od nakupovalnih centrov, kjer bodo odraslim nudili informacije o možnostih izobraževanja in učenja,
  • pripravila dneve odprtih vrat, delavnice in predavanja.

S središči pripravljamo še skupni časopis Info ISIO 2019/2020, v katerem bodo predstavljene različne možnosti formalnega ter neformalnega učenja in izobraževanja, svetovalna podpora, ki jo odrasli v središčih lahko dobijo, možnosti sofinanciranja izobraževanja ter zgodbe svetovancev.

Spremljate spletno stran http://isio.acs.si, kjer bodo novice sproti objavljene, v sredini septembra pa bo objavljen seznam dogodkov, ki jih središča v Dnevih pripravljajo za odrasle.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog