Že enajsto leto ob Dnevih slovenskih svetovalnih središč pripravimo tudi skupni časopis vseh središč ISIO in ACS, Info ISIO.

Letošnja izdaja odraslim prinaša uporabne prispevke o možnostih vključevanja v različne formalne in neformalne oblike izobraževanja in učenja odraslih. Predstavljene so možnosti sofinanciranja izobraževanja, svetovalna podpora in pomoč odraslim pred vključitvijo in med njo. Osrednji del časopisa je letos namenjen predstavitvi svetovalne dejavnosti za zaposlene, ki jo središča ISIO skupaj s partnerji izvajajo po celotni Sloveniji. K izobraževanju odrasle motiviramo tudi z zgodbami zadovoljnih odraslih, ki so s pomočjo svetovalnega središča uspešno začeli, nadaljevali ali dokončali izobraževanje.

Poleg elektronske je v središčih ISIO brezplačno na voljo tudi tiskana oblika časopisa. Na zadnji strani najdete seznam in kontaktne podatke vseh svetovalnih središč v Sloveniji.

Vabljeni k prebiranju.

Mag. Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog