ZLU letos praznuje 60-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti se s spoštovanjem oziramo nazaj na vse tiste, ki so v tem času z nami delili moč in radost učenja, ter s hvaležnostjo spominjamo tistih, ki so kakorkoli prispevali k razvoju zavoda. ZLU je na svoji poti spreminjala ime, lokacijo in ponudbo, ohranjala pa svoj prvotni cilj: nuditi kakovostno izobraževanje in svetovanje odraslim. V vseh teh letih smo zelo veliko generacij udeležencev uspešno spremljali do poklica, novega znanja, kompetenc in izobrazbe. To je za nas velik privilegij. Danes je ZLU sodoben javni zavod, ki vsem generacijam Zasavcev zagotavlja kakovostne formalne, neformalne in priložnostne programe. Uspešne zgodbe naših udeležencev so spodbuda za vedno nove, še boljše vsebine, ki jih razvijamo.

Ob tej priložnosti smo pripravili promocijsko kampanjo Moč in radost učenja, s katero vse generacije nagovarjamo o pomenu učenja za boljše življenje in spodbujamo socialno vključevanje odraslih, še posebno najranljivejših.

Jubilejna enkratna številka časopisa Moč in radost učenja je že našla pot med ljudi. V e-obliki je na voljo na prenovljeni spletni strani. V njej najdete odlične zgodbe o osebnih in skupnostnih premikih na bolje. Tretji teden septembra bomo organizirali že tradicionalne Stojnice znanja pred trboveljskim in zagorskim Sparom v okviru vseslovenskih Dni svetovalnih središč. Kocka znanja in nagradna igra delata čudeže. Pripravljamo motivacijske delavnice za brezposelne in srečanje udeležencev vseh petih študijskih krožkov na Domačiji Medved na Podkumu. O dogodku in izmenjavi izkušenj bo posneta tudi krajša reportaža, ki bo primere dobrih praks in dogodka prek spletnih in TV-medijev ponesla širom Slovenije.

Izpostavljamo: Okrogla miza z naslovom Ali bomo kos izzivom, ki jih prinaša Strategija dolgožive družbe v Zasavje?, bo v četrtek, 10. oktobra, ob 10. uri  v dvorani PGD Zagorje mesto. V razpravi bosta poleg Zasavcev sodelovali tudi Marija Pukl in prof. dr. Ana Kranjc, ki bosta širši zasavski javnosti predstavili trende in štiri temeljne usmeritve Strategije dolgožive družbe.

Pisano paleto različnih jesenskih promocijskih dogodkov za vključevanje odraslih bomo zaokrožili s praznovanjem 60-letnice ZLU. Učenje je potovanje – tako smo naslovili prireditev, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Mladinskim gledališčem Svoboda Trbovlje. Vabljeni 21. 11. ob 19. uri v gledališko dvorano Delavskega doma Trbovlje, da skupaj pripravimo kovčke.

Zvesti Ljubiteljem Učenja že 60 let

Polona Trebušak (polona.trebusak@zlu.si),  ZLU

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog