Jeseni 2020 je EK objavila dodatni razpis za strateška partnerstva. Zaradi okoliščin v zvezi s pandemijo covida-19 je program Erasmus+ v letu 2020 v IO podprl partnerstva za ustvarjalnost. Na razpis smo prejeli veliko vlog, ki so vsebinsko zelo zanimive in izjemno raznolike. Pred kratkim smo objavili rezultate razpisa in z veseljem sporočamo, da so sredstva prejeli kar štirje projekti v IO.

Osredotočajo se predvsem na pripadnike ranljivih ciljnih skupin, kot so migranti, manjšine, starejši, Vsi so namenjeni spodbujanju različnih spretnosti odraslih skozi umetniško udejstvovanje. Prvouvrščeni projekt Zavoda Apis spodbuja prebivalce predvsem iz deprivilegiranih mestnih območij k umetniškemu udejstvovanju in aktivni udeležbi. Projekt DISORE bo skozi vpeljavo metode za razvoj ustvarjalnosti ‘design thinking’ pri migrantih in drugih ranljivih skupinah spodbujal njihovo digitalno opismenjevanje. Knjižnica Šmarje pri Jelšah bo naslovila starejše in skušala njihove digitalne spretnosti razvijati s pomočjo metode »zgodbarjenja«. Zadnji, ki je dobil sredstva, pa je projekt KUD Burja, ki sicer vse svoje delo usmerja v aktivno participacijo pripadnikov manjšin. V odobrenem projektu bodo krepili učne priložnosti na področju ovrednotenja multietnične kulturne dediščine in sodobne manjšinske umetnosti.

 Rezultate si lahko ogledate tule. Nedvomno bomo o projektih prebirali tudi na EPALE.

Ana Stanovnik Perčič (ana.stanovnik-percic@cmepius), CMEPIUS