Zakladi Slovenije niso le v njenih skalah, livadah, gozdovih in vodah, ampak tudi v ljudeh, ki živijo (posodobljeno) tradicijo, ji vlivajo novega duha in nove rabe. Dediščina je torej živa, njena pestrost je zagotovilo naše trajnosti.

Na Jakopičevem sprehajališču v Ljubljani je do 5. junija na ogled razstava, ki so jo ob svoji petindvajsetletnici pripravili študijski krožki pod vodstvom ACS in v soorganizaciji Ministrstva za okolje in prostor (Podnebni sklad). Prikazuje življenje študijskih krožkov, večinoma tesno povezano z okoljem, in njihov prispevek k razvoju. Vrednota ohranjene narave tudi sicer postaja trend, ki ga vse številnejši obiskovalci Slovenije cenijo. V prihodnost prehaja tudi v obliki visokotehnoloških dosežkov in pomladnega vrvenja študijskih krožkov v Ljubljani.

 

Živa dediščina prispeva k naši trajnosti, ker nas uči sobivanja med seboj, z naravo in skozi čas. Študijski krožki to izražajo in gojijo, obisk narašča tudi zato, ker jih vodijo dobri mentorji.

Razstava ob 25-letnici študijskih krožkov odseva pestrost lokacij in ljudi, izraža vzorce jezika, noš, organiziranja in učenja ter tudi prezrto ali skrito misel. Tehnološke inovacije imajo enako sporočilo kot dediščina – sledijo načelom delovanja ekosistemov. Medsebojno dopolnjevanje v skupini in med ŠK ter lokalnim okoljem ima jasen cilj – nadgrajevati življenje skupnosti v njenem prostoru. Neformalno učenje je odličen okvir, v katerem odgovornost prevzamejo sodelujoči, koristi pa so na voljo vsem.

Fotografije z dogodka so na voljo na tej povezavi.

Dr. Nevenka Bogataj (nevenka.bogataj@acs.si), ACS