Vsak študijski krožek je zgodba zase. Posebno ponosni smo na tiste z dolgo tradicijo – 25 let, kolikor obstaja ta oblika skupnostnega učenja v Sloveniji. Njihova razvojna pot med drugim vsebuje uspešne vključitve v mednarodne projekte, kot je pilotni projekt CIA2SFM, številne publikacije in prireditve, na nacionalni ravni pa odmevno razstavo ob 25-letnici.

Ta način neformalnega izobraževanja in učenja odraslih ima močan vpliv na skupnost. Zato ni presenetljivo, da smo lahko zbrali refleksije in odzive in jih izdali v knjigi Kako obogateti. Napisalo jo je več kot 60 strokovnjakov, dolgoletnih in svežih mentorjev, udeležencev, kolegov, tudi iz mednarodnega okolja. Tako letos praznujemo božično-novoletne praznike.

Želimo si, da študijski krožki kot model skupnostnega učenja s terenskim delom ohranijo svojo tradicionalno vlogo v skupnosti, dosegajo vedno širšo množico ljudi, pomagajo razvijati demokracijo in ozaveščati o pomenu VŽU. Hkrati se zavedamo, da z dialogom kot temeljnim učnim pristopom pripomorejo k prilagajanju spremembam v družbi. Ljudje se vključujejo na lastno željo, v skladu z lastnimi potrebami, in skrbijo za trajnost. Nadejamo se tudi nadaljnjega mednarodnega sodelovanja ter podpore odločevalcev, da bomo svoje delo lahko uspešno nadaljevali v prihodnjih desetletjih.

Dr. Nevenka Bogataj (nevenka.bogataj@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog