V aprilski izdaji e-Novičk smo v članku o iztekanju uradnega termina ELS napovedali prvi letošnji forum EPUO. Medtem smo dogodek, poimenovan Spretnosti za vse, tudi uspešno izpeljali. 16. aprila smo se ponovno zbrali v Hiši EU in prisluhnili prijaznim besedam naše gostiteljice, vodje Predstavništva EK v Sloveniji.

ACS uspešno krmari v morju izzivov, ki jih ponuja ELS.

Dr. Jerneja Jug Jerše

vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Nato smo nadaljevali premislek, začet 1. junija lani na slovenskem otvoritvenem dogodku ELS oziroma 27. Andragoškem kolokviju. Utrinke s tega dogodka smo zbrali v videu, ki je bil odlična popotnica za tokratno srečanje.

Evropsko leto spretnosti se uradno zaključuje, izzivi pa ostajajo

Vsem udeležencem želim ob današnjem dogodku veliko navdiha, ki mu v svojih institucijah nadenite še krila.

Dr. Nataša Potočnik

direktorica ACS

Predstavnice obeh ministrstev – MDDSZ in MVI – so potrdile, da v obeh resorjih namenjajo veliko pozornost ukrepom za razvoj spretnosti – tako za delo kot življenje nasploh. Izziv, da bi se tega lotili medsektorsko, je s pobudo ELS sicer dobil zagon, vendar ostaja v veljavi.

Urejanje učenja in izobraževanja je povezano s številnimi drugimi resorji in področji.

Teja Dolgan

MVI

Direktorica ACS je poudarila, da se s problematiko spretnosti ukvarjamo tudi v naši ustanovi, saj v ta namen razvijamo izobraževalne programe ter podporne dejavnosti. Zavedamo pa se, da lahko bistvene premike dosežemo le v sodelovanju z drugimi deležniki.

Potencial je v povezovanju ozaveščanja o VŽU in dobrodelnosti, ki je v Sloveniji zelo razvita.

Egbert Holthuis

namestnik direktorice, Direktorat za spretnosti in delovna mesta, Evropska komisija

Potrditev, da je IO bistvenega pomena za pre- in dousposabljanje odraslih, smo dobili od predstavnika Direktorata za spretnosti in delovna mesta pri Evropski komisiji. Izrazil je priznanje Sloveniji za dejavnosti v ELS pa tudi v IO nasploh.

Z dogodkom smo začrtali nov krog forumov EPUO

Še dokaj sveži so spomini na forume EPUO 2022–2023, na katerih smo razpravljali o osmih spretnostih za življenje. Slednje smo sprva obravnavali posamično, potem vedno bolj povezano, ob rastočem spoznanju, da sta na vseh ravneh potrebna celosten pristop in sinergija. Tokrat smo prikazali video z utrinki s teh forumov.

Gradnja in uporaba mostov med sektorji, disciplinami, sedanjostjo in prihodnostjo bo ključna za ustvarjanje in izkoriščanje novih priložnosti ob skrbi za dobro počutje vsakega človeka, skupnosti in planeta.

Mag. Branka Hrast Debeljak

generalna direktorica, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter IO, MVI

Dogodek naj nam nastavi ogledalo, kako pri prizadevanjih v ELS sodelujemo.

 

 

 

Kaja Pungerčar

vodja Sektorja za vseživljenjsko učenje, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, MDDSZ

Pomembni pa so tudi forumi EPUO 2021, na katerih smo govorili o šestih družbenoekonomskih trendih in vlogi izobraževanja odraslih. Video o BIC Ljubljana, ki je tedaj nastal za forum o prihodnosti dela in spretnosti, tokrat pa bil ponovno predvajan, je še vedno silno aktualen in predstavlja zgleden primer slovenske prakse.

Delovati je treba od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Vzgojiti je treba spretnosti za življenje.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik

koordinatorica projekta EPUO v Sloveniji

V osrednjem delu foruma smo z zanimanjem prisluhnili dvema strokovnima prispevkoma. Prvi je zadeval pomen merjenja spretnosti odraslih in se navezoval na raziskavo PIAAC, drugi pa napovedovanje potreb trga dela in predstavitev Platforme trga dela. Oboje ima namen, da se v širokem polju spretnosti orientiramo in začrtamo poti za naprej – tako za posameznika kot širše. 

Platforma trga dela bo omogočila prikaz ujemanja kompetenc iskalcev s ponudbo delovnih mest.

Dr. Tjaša Žakelj

MDDSZ

Pismenost je zmožnost upravljanja z informacijami. Pri tem so pomembne tudi okoliščine.

dr. Petra Javrh

ACS

Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje je nujno

Pogoj za kulturo, v kateri bodo učenje, znanje ter spretnosti v najširšem pomenu besede vrednota in gonila sila razvoja, je ustrezna zavest slehernega posameznika in skupnosti. Forum smo zato namenili tudi predstavitvi prodorne kampanje Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje, katere temelji so izkušnje, pridobljene v skoraj treh desetletjih izvajanja TVU. Novo  kampanjo začenjamo na ACS s podporo kohezijskih sredstev v letošnjem letu, izvajali pa jo bomo s široko mrežo partnerjev do leta 2028.

V projektu Ozaveščanje o VŽU želimo okrepiti splošno zavedanje o pomenu učenja.

Mag. Urška Bittner Pipan

ACS

Pridobivanje in stalno nadgrajevanje spretnosti je vseživljenjski proces, ki zadeva vse razsežnosti našega (so)bivanja in (naj) vodi v blagostanje, še prej pa uspešno delovanje in proaktivno odzivanje na neprestane spremembe – v naravi in svetu, ki ga kot človeštvo ustvarjamo. Kako se tega lotevamo?

O tem smo spregovorili v zaključnem panelu z naslovom Spretnosti v sinergiji. V prvem krogu so se štirje udeleženci predstavili z odgovori na vprašanje, katera je njihova izrazito močna spretnost ter zakaj in kako so si jo pridobili. Nato so predstavili svoja poslanstva in delovna področja. Spregovorili smo o medsebojni povezanosti spretnosti in tem, kako se ta odraža v njihovih življenjih in pri delu. Zaključili smo z vprašanjem, katere spretnosti še nimajo, a bi si jo želeli pridobiti. Živahna izmenjava izjemnih posameznikov je vsekakor vredna neposrednega ogleda!

Prava miselnost je: Veliko se moram še naučiti.

 

Tatjana Kolenc

Platforma Srčno mentorstvo

Izobraževalni programi so odraz srčnosti in povezanosti lokalnega okolja.

 

Eva Mermolja

LU Ajdovščina

Umetnost je prenašati mir gozda na ljudi. Gozd je občutenje in ljubezen.

 

Jože Prah

Zavod za gozdove

Sprašujem se, kako bomo postali bolj simpatična družba. Nam bo tehnologija pri tem pomagala?

Damir Hauptman

Zavod Burja

Posnetki posameznih prispevkov kot tudi celotnega dogodka so na voljo na spletni strani foruma EPUO. Ta je pritegnil 155 udeležencev, od tega 73 osebno v Hiši EU, 63 po spletu (v okolju Zoom) in 30 po livestreamu. Posnetke si je kasneje ogledalo 90 oseb.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS, opremila Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), obe ACS