LLLP v sodelovanju s partnerji v projektu ImproVal vabi k udeležbi na treh spletnih seminarjih o učenju novih veščin v prostovoljstvu ter potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja.

Prostovoljci pri pridobivanju izkušenj razvijajo spretnosti in kompetence, ki so bistvene za njihov osebni in poklicni razvoj. Neformalno in priložnostno učenje pri volonterskem delu nenehno teče, zato je ključno, da podpiramo prostovoljce pri vrednotenju kompetenc, ki jih pridobijo.

K sodelovanju v seriji spletnih seminarjev Valuing competences in volunteering, ki bodo 16. (dva seminarja) in 22. junija, LLLP vabi prostovoljce, naj opišejo svoje izkušnje, in oblikovalce politik, naj sodelujejo v razpravi.

Oglejte si program spletnih seminarjev in se prijavite.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS