Tudi ACS letos pristopa k svetovnemu tednu denarja med 20. in 26. marcem. Izobraževalne in finančne institucije na ta način že enajsto leto ozaveščajo o pomenu finančnega izobraževanja in finančne pismenosti. Kot vodilna izobraževalna institucija za izobraževanje odraslih pri nas želimo v tem tednu opozoriti predvsem na problem pomanjkljive finančne pismenosti, ki se v veliki meri pojavlja tudi pri odraslih.

Ob koncu leta 2022 smo zagnali projekt Finančna pismenost za odrasle, v okviru katerega bomo razvili nove javnoveljavne in neformalne izobraževalne programe na tem področju.

Nedavno končana analiza stanja in potreb je pokazala, da finančna pismenost pri nas ni bila nikoli dovolj naslovljena. Z izzivi se soočamo predvsem pri lastnem ravnanju. Poleg tega se področje financ hitro spreminja, zato tudi tisti, ki (mislijo, da) so dobro poučeni, potrebujejo nenehno izobraževanje, da bi razumeli sodobne spremembe in jim sledili.

V novo razvitih izobraževalnih programih bodo udeleženci med drugim pridobili uporabno znanje in spretnosti za obvladovanje osebnih in družinskih financ, načrtovanja, varčevanja za prihodnost ter poznavanja nevarnosti in preventivnega ravnanja pred zlorabami in prevarami.  S tem bomo v prihodnjih letih doprinesli k izboljšanju zmožnosti za doseganje finančnega blagostanja prebivalcev Slovenije, njihovih najbližjih in družin. Posredno pa bodo izobraževalni programi pomagali izboljšati kakovost življenja odraslih in družin pri nas, predvsem v smislu zagotavljanja boljših bivalnih pogojev, kakovostne prehrane in ohranjanja zdravja in aktivnega življenjskega stila vse do starosti. Boljša finančna pismenost odraslih bo pozitivno vplivala tudi na zeleni in digitalni prehod.

Svetovni teden denarja bomo izkoristili za promocijo projekta na družbenih omrežjih. Na spletni strani projekta pa smo pripravili tudi krajši vprašalnik, s katerim vsakdo lahko preveri, koliko je finančno spreten. Do njega lahko dostopate tudi s QR kodo.

Končni cilj projekta je razviti take programe za odrasle, ki jih bodo izobraževalci na terenu lahko prilagodili vsakokratnim potrebam ljudi. Zato bomo v okviru projekta razvili tudi program usposabljanja za strokovne delavce, ki delajo v IO v Sloveniji. S tem bo to področje pridobilo nove kakovostne programe za izobraževanje in usposabljanje odraslih na zelo vitalnem področju njihovega življenja in dela.

Načrtujemo, da se bo z ukrepom do leta 2026 lahko v program Finančne pismenosti za odrasle vključilo več kot 3.300 odraslih. Pridobili bodo znanje, spretnosti, stališča in vedenje, potrebne za sprejemanje dobrih finančnih odločitev in končno doseganje finančne blaginje.

Projekt je sestavni del ukrepa Finančne pismenosti v Načrtu za okrevanje in odpornost. Njegov pobudnik je Ministrstvo za finance. Ukrep izvaja MVI, ki je zagotovilo ustrezne podlage za razvoj in izvajanje programov finančnega opismenjevanja odraslih v okviru ReNPIO 2022–2030.

Alenka Štrukelj (alenka.strukelj@acs.si), ACS