V ta namen je Oddelek za izobraževanje odraslih na Ministrstvu za znanost in izobraževanje 16. oktobra v Zagrebu organiziral mednarodno sklepno konferenco. Udeležilo se je je 75 predstavnikov politike, stroke in prakse iz vse države. Med njimi smo bile tudi gostje iz tujine: Martina Ní Cheallaigh iz Evropske komisije, ki je govorila o evropski politiki, procesih in prioritetah, ter Silke Maria Bettray iz Nemčije in avtorica članka, ki sva predstavili sistem izobraževanja odraslih ter uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v svojih državah (za Slovenijo glej spletno stran projekta).

Glavni cilj projekta EPUO na Hrvaškem je bil priprava smernic za razvoj osnovnošolskega izobraževanja odraslih (Smjernice za unapređenje osnovnog obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj). V projektnem obdobju (2015–2017) so v ta namen izpeljali 20 tribun, 3 študijska potovanja, 4 delavnice ter 3 koordinacijske sestanke – vse za spodbujanje vključevanja odraslih v izobraževanje. Njihov obstoječi program osnovnošolskega izobraževanja odraslih je iz leta 2003, prenavljajo pa ga v skladu z aktualnimi potrebami in normativnim okvirjem. V modelu, ki so ga na konferenci predstavili, je pouk zamišljen v treh modulih – ne po predmetih, temveč po področjih. Omogočal bo pridobitev formalne stopnje izobrazbe, njegov tretji modul pa tudi usvojitev temeljnih in drugih kompetenc.

V začetku novembra v državah članicah EU pričenjamo naslednjo fazo uresničevanja EPUO (2017–2019). Hrvaški kolegi so povedali, da jo bodo namenili razvoju bralne pismenosti, vzporedno pa se bodo vključili v tretji krog raziskave o merjenju spretnosti odraslih – PIAAC. Ta bo glede na nizko stopnjo udeležbe hrvaškega prebivalstva v vseživljenjskem učenju (v letu 2016: 3 %; poprečje EU: 10,8 %, Slovenija: 11,6 %) najbrž prinesla zaskrbljujoče rezultate, s tem pa potrebo po še večjem spodbujanju razvoja spretnosti odraslih na Hrvaškem.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS