Tik pred božično-novoletnimi prazniki smo izdali novo promocijsko knjižico o programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, ki jih izvajamo na ACS.

Knjižico s ponudbo aktualnih programov smo posodobili in vsebinsko razdelili v 2 večja sklopa:

– programe splošnega andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja ter
– programe temeljnega usposabljanja in spopolnjevanja za posebne vloge pri andragoškem delu.

Vsebine iz prvega sklopa so namenjene izobraževalcem odraslih. Posredujejo jim nova in dodatna andragoškega znanja, jih seznanijo z novostmi pri delu z odraslimi, nudijo praktične spretnosti in izmenjavo izkušenj.

Pri pripravi izobraževalnih programov izhajamo iz andragoškega cikla, zato jih delimo v naslednje sklope:
– ugotavljanje izobraževalnih potreb,
– načrtovanje,
– izpeljava in
– vrednotenje izobraževanja,
– vodenje in upravljanje ter
– splošno o IO.

Programi temeljnega usposabljanja in spopolnjevanja za posebne vloge v andragoškem delu so namenjeni usposabljanju in spopolnjevanju strokovnjakov, ki sodelujejo pri izpeljavi in vpeljavi razvojnih projektov ACS in njihovih rezultatov v izobraževalno prakso. Praviloma so daljši programi, namenjeni zaključenim skupinam izobraževalcev odraslih, ki želite v svojih organizacijah uveljaviti enega ali več razvojnih projektov, ki jih je razvil ACS.

Razdelili smo jih v naslednje vsebinske sklope:
– splošno neformalno izobraževanje,
– kakovost,
– pismenost,
– svetovanje in
– vrednotenje.

Razpisane termine izpeljave programov objavljamo na spletnih straneh ACS v rubriki Izobraževanja in dogodki ter v koledarju na spletni strani Izobraževalne dejavnosti ACS v rubriki Napovedujemo.

Vabimo vas, da knjižico prelistate. Na voljo je e-oblika, za tiskan izvod pa nam lahko pišete po e-pošti ali pa se osebno oglasite v času uradnih ur.

Neda Đorđević (neda.dordevic@acs.si), ACS