V drugi polovici septembra (16., 23. in 24. 9.) na ACS organiziramo izvedbo usposabljanja za izvajalce programa Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito) (krajše Opismenjevanje). Namenjeno je učiteljem in učiteljicam, ki so končali dodiplomski in magistrski študijski program slovenistike, slovenskega jezika ali razrednega pouka ter kulturnim mediatorjem in mediatorkam, ki bodo poučevali v programu Opismenjevanje ali v njem sodelovali.

Namen programa je opismenjevanje oseb z nizko ravnjo pismenosti (odraslih govorcev drugih jezikov, mladoletnikov), katerih prvi jezik ni slovenščina. Program ima dodatek s specifičnimi vsebinami in navodili za izvedbo za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito, stare od 15 do 18 let. Izvaja se lahko tudi kot pripravljalnica na osnovno šolo za odrasle. Večina mladoletnikov prosilcev za mednarodno zaščito ter mladoletnikov brez spremstva – se vključi v osnovno šolo za odrasle. Pomembno je, da se čim prej opismenijo v slovenščini, saj brez znanja jezika države sprejema težko sledijo učnim vsebinam in učnemu procesu v šoli.

Zaradi zagotavljanja varnosti v zvezi z virusom SARS-CoV-2 je število mest (v predavalnici) omejeno na največ 15 oseb. Kotizacije ni. Program najdete v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja – sistem KATIS za šolsko leto 2020/2021.

Oglejte si vabilo in program. Usposabljanje traja 24 pedagoških ur, ovrednoteno je z 1,5 točko. Izvedli ga bomo v okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022. Prijavite se v spletni aplikaciji KATIS do 8. septembra.

Dr. Anita Jug Došler (anita.jug.dosler@acs.si) in Neda Đorđević (neda.dordevic@acs.si), ACS