Za začetek predstavljamo zadnji dve številki VKO novičnika:

  • Maja vstopamo v evropsko leto spretnosti. Leto 2023 bo tako doma kot v tujini aktivno (tudi) na področju vseživljenjske karierne orientacije. V prvi letošnji številki VKO novičnika predstavljajo spletno učenje o karierni orientaciji: Career Guidance for the 21st Century, ki so ga – da bi zagotovili kakovost in relevantnost – zasnovali v sodelovanju s kariernimi svetovalci. Vključuje številne študije primerov, vaje, kvize, glasovno in videogradivo, kar omogoča, da se celoviteje vključite v izobraževalne vsebine štirih modulov. Več >>
  • Februar je mesec, ko so se odvijali številni dogodki, ki pomagajo mladim in odraslim pri sprejemanju kariernih odločitev. Zato je nova izdaja VKO novičnika posvečena predvsem temu. Več >>

februarski izdaji novičnika Vizija kohezija uvodoma predstavljajo foto utrinke z različnih dogodkov, ki so se jih predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj udeležili v letošnjem februarju. V nadaljevanju predstavljajo projekte, ki jih spodbujajo s sredstvi Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Več >>

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS