Polna dvorana Državnega sveta in več kot 900 udeležencev v digitalnem okolju, ki so v nekaj dneh obiskali preko 17.000 strani/vsebin, so zgovorni podatki, ki potrjujejo, kako je tema posveta pomembna za razvoj Slovenije.

Vabljeni, da se v nadaljnjo razpravo vključite vsi, ki ste pripravljeni deliti svoje znanje in tesno sodelovati z drugimi somišljeniki pri graditvi nacionalnega stičišča znanja, zanimivih vsebin in partnerjev na področju kompetenc za trajnostno gospodarsko rast.

Registrirajte se v digitalno okolje in postanite del te prebojne skupnosti.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS