Posvet o avtorstvu in pravicah v digitalnem izobraževanju je del projekta Digitalna univerza – z inovativno uporabo IKT do odličnosti. Poteka od leta 2017 dalje, sofinancirata ga MIZŠ in EU iz sredstev ESS, da bi posodobili poučevanje in učenje z vključevanjem didaktične uporabe IKT na članicah Univerze v Ljubljani. Na spletni strani projekta je objavljeno tudi poročilo o opravljeni analizi stanja na tem področju.

V uvodu k posvetu 14. junija je prof. dr. Janez Bešter opozoril na nujnost sistematičnega pristopa pri vključevanju IKT v pedagoški proces na univerzi in ustanovitve univerzitetnega centra za inovativne didaktične pristope. Dr. Maja Bogataj Jančič je izpostavila problematiko avtorskih pravic v izobraževanju. Poudarila je današnje razmere, ko se digitalizacija širi. V nadaljevanju je bilo predstavljenih nekaj primerov dobre prakse uporabe IKT v okviru projekta. Posnetki večine izpeljanih predavanj so na voljo na spletu.

Mag. Margerita Zagmajster (margerita.zagmajster@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog