28. maja je bilo na MVI predstavljeno nacionalno poročilo Erasmus+ za področje splošnega IO. Dokument zajema desetletno obdobje (od 2014 do 2024) in je del splošnega nacionalnega poročila o učinkih programa Erasmus+ v Sloveniji. Sistematično analizira učinkovitost programa ter njegov vpliv na posameznike in organizacije, ki v programu sodelujejo, kot tudi na izobraževalni sistem.

Evalvacijo je pripravil dr. Borut Mikulec s FF Univerze v Ljubljani. Po uvodnih nagovorih predstavnikov ministrstva in CMEPIUS-a je predstavil ključne ugotovitve poročila. Izkazalo se je, da sodelovanje v programu Erasmus+ krepi internacionalizacijo. Financiranje mobilnosti tako organizacijam kot udeležencem, dejavnim na področju IO, omogoča razvoj. Z udeležbo v projektnih partnerstvih pa sodelujoče organizacije prav tako krepijo mednarodno sodelovanje in svoje zmogljivosti, izmenjujejo dobre prakse ter razvijajo različne inovativne rešitve. Program Erasmus+ je prepoznan kot sredstvo za razvoj organizacij za IO, omogoča hitre rešitve pri odzivanju na aktualne izzive in potrebe organizacij, omogoča vzpostavitev mednarodnega sodelovanja, učenja dobrih praks iz tujine ter refleksijo lastnega dela skozi mednarodno izkušnjo. Krepi medkulturne kompetence ter omogoča strokovni in osebni razvoj osebja. Dr. Mikulec je svojo predstavitev zaključil s priporočili ministrstvu, nacionalni agenciji in sodelujočim organizacijam.

Dogodek se je zaključil z okroglo mizo. V razpravi so sodelovali predstavniki MVI, ACS, evalvator za IO in predstavnica organizacije, delujoče v IO. Osredotočili so se predvsem na predloge reševanja izzivov, ki so jih v evalvaciji izpostavili različni deležniki.

Podrobnejši zapis dogodka je na voljo na naši spletni strani. Objavljena sta tudi celotno Poročilo o učinkih programa Erasmus+ na področju splošnega izobraževanja odraslih in Povzetek ugotovitev za področje splošnega izobraževanja odraslih. Toplo vabljeni k branju.

Špela Močilnikar (spela.mocilnikar@cmepius.si), CMEPIUS