Na nedavnem prvem srečanju mreže TVU smo že sprejeli smernice za letošnji festival, ki bo vabil k učenju, ustvarjanju in druženju vse od 15. maja pa tja do 18. junija. Teme, ki bodo krojile TVU 2023, so tele:

 • Parada učenja – dan učečih se skupnosti bo kot najbolj izpostavljena skupna akcija tokrat izpeljana 24. maja na najmanj 15 prizoriščih po Sloveniji.
 • Druge skupne akcije/teme TVU 2023:
  • Evropsko leto spretnosti – krovna tema TVU/PU 2023
  • Učenje je življenje – naj krepi in radosti!
  • Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
  • Zelena in digitalna preobrazba družbe
  • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
  • Učenje in kultura – z roko v roki
  • Zdrav duh v zdravem telesu
  • Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive)
  • Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti
  • Državljanske spretnosti
  • Medijska pismenost
 • Skupni akciji/temi gostujočih mrež/projektov:
  • Dan za kakovost
  • Finančno pismen.si, ni te strah prihodnosti
Prva tema se je ponudila že oktobra lani, ko je predsednica EK Ursula von der Leyen v svojem govoru o stanju v Uniji 2022 pozvala k večjim, učinkovitejšim in bolj vključujočim naložbam v usposabljanje in izpopolnjevanje, s tem pa k pridobivanju novih ter nadgrajevanju obstoječih spretnosti odraslega prebivalstva EU.

V 28 letih TVU smo kar 17-krat privzeli teme evropskih let (glej seznam), začenši z evropskim letom vseživljenjskega učenja (1996) ter vključno z letošnjim evropskim letom spretnosti. Slednje bo razglašeno 9. maja, tik pred nacionalnim odprtjem TVU, ki že nastaja pod taktirko LU Ajdovščina, Občine Ajdovščina in ACS. Prireditev bo 12. maja v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

V letih, ko evropsko leto ni bilo razglašeno, smo soustvarjalci TVU opredelili teme, ki nas zadevajo v vsakdanjem življenju ali pa predstavljajo družbenoekonomske trende. Že nekaj let z dogodki TVU nagovarjamo zeleni in digitalni prehod, starajočo se družbo in medgeneracijsko sodelovanje, povezanost učenja z zdravjem, kulturo, demokratičnim državljanstvom, izzivi večkulturnosti ipd. Pri tem si roki podajata projekta TVU in EPUO, a kljub širokim prizadevanjem se zdi, da se dotikamo šele vrha ledene gore. Predvsem pa se potrjuje spoznanje, do katerega smo prišli s forumi EPUO 2021 in ga poglabljali s forumi EPUO o spretnostih za življenje 2022: aktualni izzivi, spretnosti, oblike pismenosti – vse je med seboj tesno prepleteno, zato bo takšno, večplastno, tudi dogajanje v TVU.

Brez denarne in moralne podpore ne bi šlo

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih za leto 2023, ki teče od 3. do 17. marca, zadeva tudi sofinanciranje koordinacije TVU in Parade učenja. Potencialni območni in tematski koordinatorji TVU in nosilci PU v teh dneh s svojimi partnerji snujejo letošnje zgodbe. Že dolgo namreč TVU niso le skupek nepovezanih dogodkov, pač pa v večini okolij nastajajo vsebine, ki ciljno in ubrano nagovarjajo vse generacije in njihove potrebe – v zasebnem, delovnem in skupnostnem bivanju. Slogan Učenje je življenje – naj krepi in radosti! vse to najlepše ponazarja, zato se mu tudi letos nismo odpovedali.

Kazalniki TVU, zbrani v Poročilu o TVU 2022, dokazujejo, da se vlaganja države in posameznih koordinatorjev ter prirediteljev obrestujejo. Dogodkov in udeležencev je veliko, odzivajo se na dogodke v živo, virtualne priložnosti za učenje pa tudi na nagovore prek družbenih omrežij. Priznanje dosedanjim dosežkom in moralno podporo letošnjim prizadevanjem so izrazili tudi člani Nacionalnega odbora za TVU na svoji seji 6. marca.

Z dokončno oblikovano mrežo koordinatorjev se bomo pred začetkom TVU srečali še enkrat, predvidoma 17. aprila. O nastajajočem programu festivala pa vas bomo sproti obveščali v rubriki Novičke TVU na spletni strani TVU ter v e-Novičkah. Obiskujte nas, vsakodnevno pa vas vabimo tudi na družbena omrežja TVU: Facebook, Twitter in Instagram!

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS