Na spletni strani Statističnega urada RS – so v podatkovni bazi SiStat objavljeni podrobnejši podatki o vključenosti odraslih v formalno in neformalno izobraževanje in učenje v letu 2022. Nanašajo se na vključenost, iskalce informacij o možnostih za izobraževanje ter vire pridobljenih informacij. Na voljo so tudi podatki o željah in potrebah odraslih po izobraževanju, ovirah pri vključevanju, vključenosti v priložnostno učenje in neformalno izobraževanje, značilnostih neformalnih izobraževalnih aktivnosti ter znanju tujih jezikov. Več >>

Aktualna izdaja osrednje slovenske revije, namenjene pedagogiki, išče odgovore na vprašanje, kakšen naj bo učitelj prihodnosti. Avtorji prispevajo svoje kritične premisleke o prenovi slovenskega izobraževanja. V zadnjem letu se je Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije odzvala na aktualno prenovo vzgoje in izobraževanja z organizacijo posveta o potrebi po novi reformi tega sistema. Predsednica države, dr. Nataša Pirc Musar, je reviji Sodobna pedagogika podelila red za zasluge za njen prispevek k razvoju pedagogike kot znanstvene vede. Več >>

Prva letošnja številka Andragoških spoznanj se posveča preteklosti, sedanjosti in prihodnjim perspektivam tega znanstvenega področja. V uvodniku tematska urednika dr. Borut Mikulec in dr. Monika Govekar Okoliš osvetlita razvoj andragogike kot znanstvene discipline v Jugoslaviji. Več >>

Tretja letošnja številka mednarodnega novičnika o dogajanju v Alpah v uvodu izpostavlja problem nenavadnih vzponov in padcev temperature v spomladanskem času. Odlična novica je razsodba Evropskega sodišča za človekove pravice. Odločilo je namreč, da je varstvo podnebja temeljna človekova pravica in da je Švica kršila človekove pravice starejših žensk. Pri blaženju podnebnih sprememb in zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov ni zadostno ukrepala. Več >>

Želim vam prijetno branje!

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS