V Sloveniji je vsako leto na različnih lokacijah organizirana Parada učenja – dogodek, ki spodbuja učenje na inovativen način. Gre za izjemno prireditev, ki privabi številne obiskovalce. Udeležujejo se je vse starostne skupine, saj ponuja raznolike aktivnosti. Organizatorji in izvajalci spodbujamo radovednost, ustvarjalnost in željo po znanju. Tudi LU Jesenice prepoznava in podpira dolgoročne učinke dogodka na skupnost. Zato že vrsto let koordiniramo Parado učenja ne samo na Jesenicah, ampak tudi v Žirovnici. Na ta način spodbujamo ljudi iz lokalnega okolja k raziskovanju, učenju novih spretnosti in razvijanju potenciala na različnih področjih.

Dogajanje na letošnji Paradi učenja v obeh občinah je bilo v mnogih pogledih posebno.

Množičen odziv lokalnih organizacij na naše povabilo k sodelovanju poudarja njihovo družbeno odgovornost. Prav s svojo navzočnostjo in aktivnostmi so organizacije pokazale svojo zavezanost krepitvi skupnosti, izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev ter spodbujanju učenja in razvoja spretnosti na lokalni ravni. Rdečo nit dogodka – Evropsko leto spretnosti – so obiskovalci zaznavali praktično na vsakem koraku. Začutiti jo je bilo mogoče na prireditvenem prostoru, tako ob stojnicah kot odrskih nastopih in raznovrstnih delavnicah. Zanimanje obiskovalcev za spretnosti vključno s tistimi, ki jih pridobijo izven formalnega izobraževanja, daje dogodku poseben pomen. Spremljati, kako interes raste skozi praktične izkušnje in aktivnosti na dogodku, pa vzbuja prijetno misel, da Parada učenja zagotovo je praznik učenja.

Vendar Parada učenja na Jesenicah in Žirovnici ni le dogodek, ki spodbuja učenje in raziskovanje, temveč tudi edinstvena priložnost za vzpostavitev močnih vezi med različnimi generacijami. Medgeneracijska povezanost je ena ključnih značilnosti našega dogodka. Ljudje vseh starosti se namreč povezujejo zaradi skupnega cilja – učenja novih spretnosti in širjenja znanja.

In zato ni naključje, da je dobra volja vseh, ki so bili del Parade učenja, polnila prireditveni prostor tako na Jesenicah kot Žirovnici.

Končujem z zahvalo za radovednost. Ta postavlja učenju dobre temelje.

Katarina Bertoncelj (katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net), LU Jesenice