Nikoli ni prezgodaj za spodbujanje podjetništva med mladimi

Ohranjanje okolja in trajnostne rešitve za prihodnost so aktualne teme, ki smo jih s hekatonom FERFLoTON v okviru projekta Interreg SI – AT | LifeLongWood prek zanimivih izzivov poskušali približati 8. in 9. razredom ljubljanskih osnovnih šol ter tako spodbujali podjetniško razmišljanje in kompetence 21. stoletja že v okviru primarnega izobraževanja.

Ferfl je celovit program spodbujanja podjetniških idej z družbenim učinkom. Različne generacije nagovarja, naj začnejo razmišljati o boljši prihodnosti in pričnejo razvijati podjetniške ideje s pozitivnim učinkom tudi na družbo in okolje, v katerem živimo. V letu 2024 je na novo zaživel FERFLoTON, ki je to leto namenjen ekipam osnovnošolcev MO Ljubljana. Z njim smo začeli spodbujati družbeno odgovorno in trajnostno podjetništvo tudi med najmlajšimi.

Vedno bolj opažamo pomembnost zgodnjega uvajanja podjetniške miselnosti – ta namreč prinaša ključne kompetence 21. stoletja, ki jih v Sloveniji po nekaterih študijah kronično primanjkuje: to so kritično razmišljanje, zmožnost reševanja problemov, pa tudi vpogled v logiko ekonomije, v kateri otroci odraščajo. Primerno je, da se s temi temami otroci srečajo že v osnovni šoli, saj tako spodbujamo podjetništvo tudi med tistimi skupinami mladih, ki tega vzora doma nimajo in se s tem preprosto ne bodo srečali, nekateri med njimi vsaj do vstopa v višje- ali visokošolski izobraževalni sistem.

Sanda Jerman

vodja projekta Ferfl in vodja programa Interreg SI – AT | LifeLongWood

Ekipe osnovnošolcev so se tako ob koncu maja, na mednarodni dan biotske raznovrstnosti, srečale na sedežu Cene Štupar ― CILJ. Učenci in učenke so uvodoma spoznavali osnove podjetništva (med drugim poslovni model Canvas, osnovne principe podjetniškega inoviranja). S pridobljenim znanjem so v nadaljevanju reševali izzive s področja trajnosti, uporabe naravnih materialov, ponovne uporabe in zmanjševanja odpadkov.

FERFLoTONa se je udeležilo 15 osnovnošolcev iz ljubljanskih osnovnih šol, in sicer OŠ Nove Jarše, OŠ Vižmarje Brod in OŠ Livada. Z mentorji iz Cene Štupar ― CILJ in Tehnološkega parka Ljubljana so staknili glave in poiskali zanimive rešitve treh izzivov:

🌳 kako z materialom prihodnosti, lesom, obogatiti okolico Cene Štupar – CILJ na Kališnikovem trgu;
🍁 razvoj inovativnih rešitev in produktov za ponovno uporabo lesa;
🍽 trajnostne rešitve za pakiranje hrane in manj odpadkov.

Fantje in dekleta so prišli do zanimivih rešitev. Nagrade je podelila komisija, ki so jo sestavljali Aleš Pevc, Tehnološki park Ljubljana, Valentina Melkič in Vesna Ambrožič iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter Sanda Jerman in Andreja Glavač iz Cene Štupar – CILJ. Na drugo mesto je komisija uvrstila rešitev ekipe Stekleničke iz OŠ Vižmarje Brod. Predstavili so ponovno uporabo steklenih kozarcev, s katerimi bi zmanjševali količino plastične embalaže. V trgovine bi uvajali rinfuzo, v mestu pa bi zgradili čistilnico, kamor bi lahko vračali umazane kozarce. Za idejo so prejeli nagradni bon v vrednosti 300 evrov.

Najprej moram pohvaliti organizatorje, da je bilo vse res lepo pripravljeno, od hrane do pijače, šli smo tudi ven na kosilo. Naučili smo se delati v ekipah, kako pomagati drug drugemu in da je lahko delo tudi zabavno. Cene Štupar je super šola in če se hočeš kaj naučiti, pa si v starejših letih, lahko prideš sem in boš gotovo našel kaj zase.

Blaž

OŠ Vižmarje Brod

Od današnjega dne sem odnesel dodatno znanje o podjetništvu, kar nekaj stvari prej nisem vedel. Na primer, da je veliko stvari v ozadju neke ideje, da je treba veliko premisliti in da razvoj ideje kar dolgo traja.

Dominik

OŠ Nove Jarše

Prvič sem delala s programom PowerPoint, prvič smo delali na tak način, da smo dobili nek izziv in imeli omejen čas, da smo ga rešili. Naučila sem se, kako vse to sploh narediti.

Nina

OŠ Livada

Podelili smo dve prvi nagradi v vrednosti po 600 evrov. Ekipa Vrtnarji iz OŠ Nove Jarše je predstavila idejo zelenih stavb, na stenah katerih bi vzgajali zelenje in zelenjavo, na strehi bi zbirali deževnico za namakalni sistem, v ta mestni ekosistem pa bi bile vključene tudi čebele, ptice in netopirji. Ekipa Kosilnice iz OŠ Livada je predstavila idejo embalaže iz razgradljive lesne biomase, s katero so reševali kar dva izziva – ponovne uporabe lesa in manj plastične embalaže. Vse šole so bile po predstavitvi nalog in podelitvi nagrad povabljene k ogledu Mojstrske delavnice za izdelavo papirja PAPLAB v Zalogu in XR Laba v Tehnološkem parku Ljubljana.

Aleksandra Janežič (aleksandra.janezic@cene-stupar.si), Cene Štupar – CILJ