25. marca 2009 so na spletni strani srednje šole Waltrop v Severnem Porenju – Vestfaliji v Nemčiji objavili referat o Córdobi. Njihova dijakinja ga je pripravila s sklopu jezikovne delavnice španščine, ki jo je organizirala šola. V referat je vključila fotografijo Córdobe, katere avtor je bil Dirk Renckhoff. Fotografija je bila prvotno objavljena na spletnem potovalnem portalu brez omejitev glede prenosa fotografije, zato jo je dijakinja prenesla s tega portala. Pod fotografijo je kot vir navedla to spletno stran, saj na njej niso bili navedeni podatki o avtorju fotografije.

Fotograf Renckoff, ki je pravico do izključne uporabe fotografije podelil samo potovalnemu portalu, je menil, da je šola z objavo fotografije na šolskem spletišču kršila njegove avtorske pravice. Obrnil se je na deželno sodišče v Hamburgu, ki je delno ugodilo Renckoffovemu zahtevku, šoli pa naložilo, da mora fotografijo odstraniti s svoje spletne strani in fotografu plačati 300 EUR z vsemi zamudnimi obrestmi vred.

Zgodba se je zaradi različnih razlag pojma »priobčitev javnosti« nadaljevala in končala celo na Sodišču Evropske unije. Tam so avgusta 2018 razsodili, da gre v tem primeru za dajanje na voljo javnosti, ne da bi avtor to dovolil. (vir)

Ta primer kaže, da objave fotografij, grafik, risb ipd., ki jih snamemo s spleta, četudi navedemo vir spletne strani/avtorja, niso dovoljene, če nimamo izključnega avtorjevega privoljenja do uporabe, in če jih objavljamo v gradivih, ki pristanejo v spletnih učilnicah in/ali spletiščih. Moram pa dodati, da to velja do poteka avtorskih pravic. Avtorska pravica traja še 70 let po avtorjevi smrti in je prenosljiva (npr. na potomce).

Se sprašujete, zakaj sem potemtakem fotografijo Dirka Renckhoffa, za katero si je leta prizadeval, da je nihče ne bi uporabljal brezplačno, objavila v tem blogu? Ne, nisem pridobila njegovega dovoljenja. 😀 Uporaba fotografije je dovoljena, kadar jo uporabljamo kot namen ponazoritve.

27. januarja so na Arnesu pripravili spletni seminar Iz klopi na splet – uporaba avtorskih del v izobraževanju. Saša Krajnc (zgornjo zgodbo sem si izposodila pri njej) je skušala odgovoriti na vprašanja: kaj lahko storimo izobraževalci, izobraževalne in raziskovalne ustanove, da bo avtorsko pravo končno prikrojeno sodobnim izobraževalnim procesom, katere vsebine lahko že sedaj uporabljamo pri pouku in na kakšen način … Seveda so se med dogodkom porajala še številna druga, ki so na koncu dobila odgovor.

Področje avtorskih pravic je res zelo zapleteno. Ogledala sem si posnetek spletnega seminarja in moja slika o tem, kaj v resnici lahko uporabljamo in česa ne, predvsem pa kako in komu je to lahko dostopno v teh časih hibridnih modelov poučevanja, še zdaleč ni kristalno jasna.

Avtorske pravice so absolutne. ZASP pa obravnava tudi izjeme, ki so nujne, saj bi sicer zastala vsakršen napredek in inovativnost človeštva. Te izjeme dajejo koristniku pravico, da uporablja delo avtorja, ne da bi avtor v to privolil. Včasih je treba za to plačati (privoljenje avtorja ni nujno, plačati pa je treba licenčnino), včasih pa so avtorke pravice za izjeme v prosti uporabi.

ZASP, ki velja od leta 1995, predvideva izjemo, ki omogoča prosto uporabo avtorskih del za namene pouka. Ampak pouk po tem zakonu pomeni le pouk v živo. Predlog sprememb tega zakona, ki je trenutno v procesu sprejemanja, ta »pouk v živo« rahlja, kljub temu pa ni prav popustljiv. Kar zelo bode v oči pa je to, da ni prav v korist (vsem) ustanovam, ki izobražujejo. Kot izjemo šteje le šole, ki izvajajo pouk, ne zajame pa neprofitnih organizacij, ki izvajajo izobraževanja v javnem interesu, kot so društva, muzeji, knjižnice ipd. Vsem tem grozi plačilo licenčnin in pogajanja z imetniki avtorskih pravic.

Videti je, da je problematika zelo pereča, saj je ZASP-I v javni obravnavi že drugič (vir). Prva obravnava predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I), ki je bila do 28. junija 2021, je očitno sprožila burno razpravo. Druga javna obravnava se je iztekla 13. februarja.

Vsekakor vas vabim, da si najprej ogledate posnetek spletnega seminarja Iz klopi na splet – uporaba avtorskih del v izobraževanju. Kot kaže, bo treba budno spremljati, kdaj bo zakon sprejet, potem pa ga natančno preučiti, da ga ne bomo kršili. 😀

Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS