Letos mineva 20 let od ustanovitve Svetovalnega središča Novo mesto in 10 let regijskega festivala zaTE. Uspešno in učinkovito izvajanje svetovalne dejavnosti v IO na RIC Novo mesto ima torej že tradicijo.

V Svetovalnem središču Novo mesto smo ponosni na čedalje večjo vključenost svetovancev v VŽU, vlaganje posameznikov v usposabljanja in kompetence za višjo konkurenčnost ter usposobljenost, medgeneracijski prenos znanja, možnosti brezplačnih programov, tudi na izkušnje, znanje in izkušenost naših svetovalk, na kakovost njihovega svetovanja, podpiranja, usmerjanja, zastopanja, motiviranja različnih skupin in posameznikov.

#DneviSvetovanjaZAznanje       #10.regijskifestivalZAte!           #20.festivalF3ŽO

#20letSvetovalnegaSrediščaNovomesto 

Pred 10 leti pa smo temu delu še dodali večjo informiranost in promocijo preko mreže sodelujočih partnerjev na regijskem Festivalu zaTE.

Organizatorja festivala sta bila RIC Novo mesto in ZRSZ, OS Novo mesto. Pri pripravi in izvedbi festivala so sodelovale organizacije za  IO ZIK Črnomelj, CIK Trebnje in LU Kočevje.

Pripravili smo številne zanimive brezplačne aktivnosti:

  • (e-)aktivnosti (delavnice, dogodki, predstavitve, predavanja),
  • informiranje in svetovanje v svetovalnih (e-)kotičkih in
  • hitre zmenke z delodajalci.

Prožnost v vseh fazah in procesih dela

Utrip desetih oziroma dvajsetih let govori o tem, da smo naklonjeni spodbujanju osebnega razvoja ranljivih posameznikov. Aktiviramo jih za dejavno iskanje zaposlitve, krepimo njihovo digitalno in informacijsko pismenost ter uporabo IKT. Nudimo pomoč pri samostojnem učenju ter podporo vsem, ki se nameravajo vključiti v izobraževanje, ga nadaljevati ali zaključiti, Trudimo se izboljšati kakovost povezovanja med institucijami za učinkovito izobraževanje in usposabljanje. Tudi zaposlenim ponudimo roko pri prepoznavanju njihovih močnih področij. Z našo pomočjo ozavestijo, katera znanja še potrebujejo za uspešnejšo poklicno ali osebno pot. Skupaj z njimi izdelamo izobraževalni ali karierni načrt in še in še.

Letošnjih trinajstih dogodkov Dnevov svetovanja za znanje se je udeležilo okrog dvesto udeležencev. Na različnih delavnicah in individualnih svetovanjih so obogatili svoje znanje in razširili svoja obzorja.

Svetovalni kotiček Svetovalnega središča novo mesto znova na #F3ŽO

V sredo, 29. septembra, se je po enoletnem premoru na F3ŽO s svojim svetovalnim kotičkom znova predstavilo Svetovalno središče Novo mesto. Ob zavedanju, da so odrasli izjemno ustvarjalni, smo zanje tudi letos pripravili kreativno delavnico.

Svetovalno središče Novo mesto

Mimoidoči so izvedli metodo ‘možganske nevihte’, ko so odgovarjali na vprašanje, kako razumejo besedo znanje. Nekateri so odgovorili, da je znanje spoštovanje do soljudi, da je sreča in rast, pot v življenje, pot v svobodo, čisto bogastvo, vsesplošna razgledanost. Dobili smo tudi trditev, da je znanje treba deliti in navduševati, saj je ljubezen gonilo sveta.

Izredno smo hvaležni ACS za vsakoletni topel sprejem in radoživo ozračje na F3ŽO. Veseli smo tudi povezovanja in vseh usmeritev. Slednje nam pomaga pri pripravi nadaljnjih poti in motivaciji udeležencev za vključitev tako v formalne kot v neformalne izobraževalne programe ter tudi za to, da jih uspešno in učinkovito izpeljemo.

Ana Marija Blažič (anamarija.blazic@ric-nm.si), Svetovalno središče Nov mesto, RIC Novo mesto