V spletni rubriki InfO-mozaik ACS objavljamo vsebinske informacije ključnih področij IO, podkrepljene s statističnimi podatki in kazalniki. Ob koncu leta je zbirka bogatejša za dva nova, stoti in stoprvi prispevek.

V prvi objavi odgovarjamo na vprašanji, kakšna je izobrazbena struktura prebivalcev Slovenije, starih 15 in več let, ter kaj o izobraževanju in vseživljenjskem učenju prebivalcev kažejo uradni statistični podatki. Preberete lahko, da se je izobrazbena sestava odraslih v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih izboljšala. V primerjavi z drugimi državami dosega visoko mesto. Vključenost odraslih v različne oblike formalnega in/ali neformalnega izobraževanja pa se je v zadnjem desetletju precej znižala. Na to je dodatno vplivala epidemija covida-19. Zato ostaja izziv, kako z različnimi ukrepi spodbujati in motivirati odrasle, še zlasti manj izobražene in usposobljene, za vključitev v izobraževanje in usposabljanje.

Drugi prispevek, ki ga je pripravila mag. Tanja Čelebič iz UMAR, predstavlja vključenost odraslih v VŽU, ki jo obravnava publikacija Evropski steber socialnih pravic, Slovenija 2000–2020 (UMAR, 2021).

Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje se je precej oddaljila od cilja Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju do leta 2020 (15 %), še bolj pa od cilja ReNPIO za obdobje 2013–2020 (19 %) in od cilja Strategije razvoja Slovenije 2030 (19 %).

Dolgoletno zniževanje vključenosti negativno vpliva tako na zaposlitvene možnosti in socialno vključenost odraslih kot tudi na soočanje odraslih z razvojnimi izzivi in spremembami v življenju in delu, nastalimi zaradi epidemije covida-19.

Mag. Tanja Čelebič

UMAR

V InfO-mozaiku boste poleg novejših prispevkov našli še druge informacije, podkrepljene z domačimi in evropskimi statističnimi podatki, evropskimi kazalniki, ter predstavitve s področja izobraževanja in učenja odraslih. Informacije periodično posodabljamo in nadgrajujemo ter dodajamo nove, aktualne vsebine, predstavitve, rezultate analiz in raziskav.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS