Izšel je novi zbornik kazalnikov OECD Pogled na izobraževanje 2020: kazalniki OECD (Education at a Glance 2020: OECD Indicators).

Najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja ponuja panoramo za vse ravni izobraževanja – od predšolske vzgoje in varstva v zgodnjem otroštvu preko osnovnošolskega, srednješolskega do terciarnega izobraževanja. Prikaže jih glede na različne značilnosti, kot so spol, starost, lastnino izobraževalne ustanove, področje izobraževanja, vrsto programa ipd.

V središču pozornosti letošnje izdaje Pogleda na izobraževanje je poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje, ki ga je kriza, povezana s covidom-19, še posebno prizadela.

Omejevanje socialnih stikov in zaustavitev podjetij (je) otežilo ali onemogočilo praktično učenje in učenje na delovnem mestu, ki sta ključnega pomena za uspeh poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ima pa ta sektor osrednjo vlogo pri zagotavljanju usklajevanja izobraževanja in dela, uspešnega prehoda na trg dela in je pomemben za zaposlovanje in okrevanje gospodarstva na splošno.

Angel Gurría

generalni sekretar OECD

Andreas Schleicher, direktor Direktorata za izobraževanje in spretnosti pri OECD, in drugi sodelujoči so na virtualnem predstavitvenem dogodku razkrili najnovejše podatke o uspešnosti izobraževalnih sistemov v 37 državah članicah OECD in partnerskih državah. Vabimo k ogledu!

 

Poudarki, preglednice, grafični prikazi ter celotna publikacija so dostopni na spletni strani OECD. Med predstavitvami, ki jih za posamezne države pripravijo v Sekretariatu OECD, je na voljo tudi predstavitev naše države (Country note – Slovenia, Poudarki o Sloveniji).

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS