MIZŠ je objavilo Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2020.

Nagrade podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5 za življenjsko delo.

To je eden od načinov, da še posebej izpostavimo tudi izjemne, predane in srčne andragoške delavce, skupine, ustanove, ki uspešno delujejo v IO in VŽU.

Rok za oddajo predlogov je 30. september 2020 do 13. ure. Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Besedilo razpisa in prijavni obrazec sta dostopna tukaj. Dodatne informacije lahko dobite pri Rosandi Lenart (T: 01 4005 370, E: rosanda.lenart@gov.si).

Razpis je objavljen tudi v Uradnem listu RS št. 97/2020.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS