Začnimo tale pregled s predstavitvami treh e-mesečnikov: alpMedia in VKO novičnika ter eNovičnika za družinsko pismenost.

Ustvarjalci novičnika CIPRA alpMedia v uvodu januarske številke sporočajo, da so se odločili za novo rubriko Ustvarjalci sprememb – Changemakers. Predstavljali bodo posameznika ali posameznico, ki si dejavno prizadeva za kakovostno življenje v alpskem prostoru. Vabimo k branju nekaterih drugih prispevkov. Več >>

Januarski VKO novičnik prinaša kar nekaj novic, ki so namenjene odraslim. Med drugim napoveduje Svetovanje na enem mestu – SEM, ki teče med 12. in 16. februarjem.. Več >>

Želite tisoč in en nasvet za spodbujanje pismenosti? Ponuja jih januarska številka e-Novičnika za družinsko pismenost. Enkrat mesečno obveščajo o novostih in objavljajo zanimive vsebine, novice, vabijo na dogodke za družine, strokovne delavce in splošno javnost. Več >>

V nadaljevanju predstavljamo dve publikaciji. Na CPI so izdali priročnik z naslovom Na poti k trajnostnim izdelkom oz. storitvam. Namenjen je izobraževalcem, ki lahko iz njega izberejo vsebine za učeče se na poti k trajnostnosti. Več >>

V projektu Akademija za kombinirano učenje so pripravili priročnik Kompetence za 21. stoletje v pedagoškem poklicu. Prispevki obravnavajo področja vodenja, delovne etike, samostojnega učenja, kritičnega mišljenja, komunikacije, reševanja konfliktov, timskega dela, personalizacije učenja, spremljanja napredka in druga. Več >>

Za konec pa še novica, ki jo napovedujemo že v naslovu: MVI je na spletni strani objavilo osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033 (NPVI). V premislekih o šestih prednostnih področij IO sicer niso izpustili, ga pa tudi ne izpostavljajo. Več >>

Prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema, ki trenutno teče, je namenjena tudi 4. številka Sodobne pedagogike 2023. Uredništvo revije je želelo razširiti prostor za razpravo. Več >>

Želim vam prijetno branje!

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS