V petek, 3. marca, so našo ustanovo obiskali študenti 3. letnika dodiplomskega študija sociologije na FDV, smer kadrovski menedžment, z mentorico prof. dr. Heleno Kovačič.

Sprejela jih je direktorica ACS dr. Nataša Potočnik. Poudarila je naše poslanstvo – v ljudeh vzbuditi potrebo po učenju in vseživljenjskem pridobivanju znanja. To je namreč osnovni temelj, ki zagotavlja razvoj posameznika in družbe kot celote. Pojasnila je razlike med formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem. Nanizala je nekaj primerov, kako človek pridobiva spretnosti za uspešno soočanje z življenjskimi izzivi. Ob tem je poudarila rezultate raziskave PIAAC. Ta je pred leti dala nezavidljive rezultate – razmeroma velik delež ljudi v Sloveniji ima težave z matematičnimi in besedilnimi spretnostmi.

Kot enega temeljnih dokumentov dela naše ustanove je izpostavila ReNPIO. Navedla je nekaj tipičnih projektov za večjo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, ki jih je vzpostavil ACS: študijske krožke, TVU, ZIP, PUM-O, prizadevanje za trajnostni razvoj. Pri vsem tem sodelujemo zaposleni v štirih središčih. Povezujemo se tudi v mednarodnem okolju, kjer številni partnerji prepoznavajo naše dobre prakse.

 

Vseživljenjsko učenje je vodilo, ki mu sledimo in ga živimo že 30 let.

Dr. Nataša Potočnik

V nadaljevanju je delo Središča za kakovost in izobraževanje, ki ga vodi, predstavila dr. Tanja Možina, tudi sama diplomantka sociologije na FDV. Slikovito je povzela, kako je zašla v andragogiko, in pojasnila, kako pomembno je pri njenem delu poznavanje družbenih tokov in gibanj. Izobraževalno dejavnost je predstavila predvsem v luči nedavnih dogodkov na globalni ravni. Izpostavila je nekaj številk, povezanih z vključevanjem posameznikov v izobraževanje v zadnjem obdobju. 

Izobraževalna dejavnost ACS temelji na sodelovanju. Ljudi želimo opolnomočiti, da bodo samostojno delali, se razvijali in spremljali svoj napredek.

Dr. Tanja Možina

Za izobraževanje odraslih je značilno, da se učimo med seboj in plemenitimo drug drugega, zato ne gre za poučevanje v strogem pomenu besede. Pri vseživljenjskem učenju ima to dve razsežnosti: v smislu trajanja in v smislu širine. Dr. Tanja Možina je spomnila tudi na odvisnost od finančnih spodbud.

Nazadnje so študenti obiskali našo knjižnico, ki je edina v slovenskem prostoru specializirana za izobraževanje odraslih. Med policami smo se pogovarjali o tem, kako je naše področje dela povezano s sociologijo, psihologijo in drugimi (predvsem družboslovnimi) strokami.

Študenti so na koncu obiska izrazili svoje zadovoljstvo s pridobljenimi informacijami. Prepričani smo, da se bomo še srečali, saj se bodo pri svojem delu v kadrovskih oddelkih podjetij srečevali z vprašanji, kako z novim znanjem opolnomočiti svoje sodelavce, da bodo uspešnejši pri svojem delu in zadovoljnejši s svojim življenjem,

Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS