Gozd je učilna. Drevesa so čudesa našega sveta. Vsako posebej nas zna nagovoriti. Zato nas vabi, da mu prisluhnemo. Vstopimo v dvorano skrivnosti dreves s knjigo in besedo.

S temi besedami vas nagovarjamo organizatorji projekta Gozdne knjižnice, Zavod za gozdove Slovenije, Turistična zveza Slovenije, ACS in Gozdarska knjižnica (Gozdarski inštitut Slovenije). Vabimo vas, da letošnji 27. september, svetovni dan turizma, preživimo ob branju v gozdu.

Na ta način želimo spodbuditi bralno kulturo v Sloveniji in ozaveščati o pomenu branja za življenje posameznikov in družbo. Vabimo k razmisleku o pomenu branja za užitek, predvsem pa druženju ob knjigi in s knjigo v javnem prostoru. Branje knjig v gozdu še posebno blagodejno vpliva na naš duševni in čustveni razvoj, saj se v tišini in miru, le ob zvokih gozda, lahko povežemo s seboj in zgodbo, ki jo beremo. Tako branje kot gozd izboljšujeta počutje, zmanjšujeta stres, umirjata misli ter spodbujata k opazovanju in radovednosti.

Z dogodkom bomo opozorili tudi na pomen gozda kot pomembnega vira obnovljivih virov energije in surovin ter njegovega vpliva na celotno okolje in prebivalstvo. Javnost bomo seznanili z različnimi (inovativnimi) možnostmi, ki jih ponuja turizem pri nas. Priložnost bomo izkoristili za sodelovanje in povezovanje institucij, skupin in posameznikov pri razvoju podeželja, turizma oz. gospodarstva. Z njim se bomo vključili tudi v NMSB, katerega osrednja tema bo letos branje v javnem prostoru.

Gozdne knjižnice

Podobo projekta Gozdne knjižnice je prispeval Prešernov nagrajenec Ciril Horjak.

Izobraževalne organizacije za odrasle, društva, skupine in druge ustanove vabimo, da v petek, 27. septembra 2024, ob 17. uri v najbližjem gozdu, npr. ob učni oziroma tematski poti, organizirate z branjem povezan dogodek. To je lahko postavitev gozdne knjižnice, javno branje literature v gozdu, pripovedovalski večer, predstavitve knjig, pravljice za otroke ali kaj podobnega. Morda organizirano obiščete gozdno knjižnico ali pravljično pot izven svojega kraja.

Vabimo vas, da se pri organizaciji dogodkov povežete z lokalnimi vrtci, šolami, domovi za starejše, medgeneracijskimi centri, VDC, splošnimi knjižnicam, založbami, občinami ter drugimi zainteresiranimi in tako v vašem lokalnem okolju pripravite dogodek, ki bo ob branju povezal skupnost.

Vse informacije o dogodkih, ki bodo organizirani v okviru akcije, bodo zbrane na posebni spletni strani Turistične zveze Slovenije. Svoj dogodek vpišete v spletni obrazec.

Že sedaj pa vas vabimo na osrednji dogodek ob svetovnem dnevu turizma v Sloveniji, ki bo v petek, 27. septembra, ob 17. uri v Zeliščarskem centru JV Slovenije v Škocjanu, kjer je postavljena prva gozdna knjižnica v Sloveniji.

Vabljeni k sodelovanju!

Alenka Štrukelj (alenka.strukelj@acs.si), ACS