Medgeneracijsko sodelovanje je kot zakladnico znanja na dogodku EPUO najprej predstavila Natalija Žunko iz Fundacije PRIZMA Maribor. Izpostavila je, da staranje prebivalstva krepko spreminja razmerja v generacijski zaposlitveni strukturi podjetij, vendar se danes v Sloveniji na to odzivajo le redki delodajalci. Izzivi zanje so novi načini prepletanja potencialov vseh generacij; velike razlike med njimi pa so posledica različnih vrednot, načina delovanja in sodelovanja ter pričakovanj posameznikov. Ključno je, da podjetja med zaposlenimi najdejo skupne točke sodelovanja, podobnosti med generacijami, na katerih gradijo medsebojne odnose. Rešitev je gotovo v združevanju modrosti in inovativnosti zaposlenih, razvoju novih oblik solidarnosti, medsebojne podpore, učenja in prenosa znanja ter izkušenj med generacijami v podjetju. Z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevamo k večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in starejših delavcev.

Primer dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja je v nadaljevanju poudarila Biserka Neuholt Hlastec z UPI Ljudska univerza Žalec s predstavitvijo projekta Be the Change – Večgeneracijsko sodelovanje in izmenjava znanj s področja podjetništva, v katerem sodelujejo kot partner. Cilj je povezati starejše podjetnike z mladimi, na ta način krepiti podjetniške kompetence mladih ter omogočiti prenos medgeneracijskih znanj, izkušenj in vrednot. Pripravili so model medgeneracijskega prenosa znanja podjetnikov 50+ na mlade, ki ga bodo preizkusili v petih državah. Zaključimo lahko, da je vsota izkušenj in mladostne energije zmagovita kombinacija.

V delavnici na temo medgeneracijskega sodelovanja smo s pomočjo Staneta Arha, upokojenega učitelja fizike, in mag. Maje Radinovič Hajdič z LU Jesenice izpeljali verižni eksperiment, ki na ustvarjalen način povezuje posameznike vseh generacij in mentorja med seboj.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog