S 1. januarjem 2018 se je začel nov projekt na področju izobraževanja zapornikov »SkillHUBS – Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb«. Projekt poteka v okviru Erasums+, K3 in bo trajal 30 mesecev.

Moči je združilo 7 partnerjev, in sicer iz Slovenije Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki je tudi vodilni partner in ACS ter EAEA, Univerza na Malti (Malta), Mednarodna organizacija za zapore (ICPA), Zavod za prestajanje kazni Baia Mare (Romunija) in Inštitut za življenje in delo (L&W, Velika Britanija).

 

16. in 17. januarja 2018 je v Hotelu Park v Ljubljani potekal začetni sestanek. V okviru projekta se bodo razvili modeli inovativnih pristopov za ocenjevanje, vrednotenje, priznavanje ter za razvijanje ali prekvalificiranje zaprtih oseb, ki zaradi svojih specifičnih potreb potrebujejo drugačen pristop. Sestavni del pristopa je tudi razvoj celovite metodologije za popis njihovih individualnih učnih dosežkov. Ta bo vsebovala izobraževalne cilje, vsebine izobraževanja, popis razvitih spretnosti, mentorjeve zapise o napredku ipd.

Projekt SkillHUBS pomeni poskus, da se razvije celovit model ugotavljanja izobraževalnih potreb in razvoja temeljnih zmožnosti, ki bi posameznikom po prestani kazni pomagal pri ponovnem vključevanju v družbo in na trg dela. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

 

Katja Kragelj (katja.kragelj@acs.si), ACS