Na ACS smo pripravili nov pripomoček za vse, ki so ali so bili prostovoljci in želijo opisati svoje s prostovoljstvom pridobljeno znanje, spretnosti in kompetence. Namenjen je olajšanju poti do celostnega potrdila o prostovoljskem delu, zato bo dobrodošla pomoč tudi za mentorje prostovoljcev in svetovalce v IO, ki pomagajo odraslim pri ugotavljanju in dokumentiranju na različne načine pridobljenega znanja. Celostno potrdilo o prostovoljstvu namreč obogati osebno zbirno mapo oziroma portfolijo in prispeva k večji zaposljivosti odraslih ter njihovemu kariernemu razvoju.

Pripomoček Opomnik za beleženje znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih s prostovoljskim delom pomaga odraslim ozavestiti prostovoljstvo kot učno izkušnjo in opisati doživljanje prostovoljstva v jeziku ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. Zato je lahko ta opomnik še posebej zanimiv za:

  • mlade prostovoljce, ki želijo pripraviti kar se da celostno predstavitev svojega znanja, spretnosti in kompetenc pri vstopanju na trg dela,
  • brezposelne, ki želijo pri iskanju zaposlitve delodajalcem predstaviti tudi s prostovoljstvom pridobljeno znanje, spretnosti in kompetence,
  • zaposlene na različnih kariernih prehodih,
  • prostovoljce z dolgim stažem, ki jim lahko verodostojna dokazila o obsegu in razsežnostih njihovega prostovoljskega delovanja prinesejo družbeno priznanje.

Pripomoček je nastal v projektu ESS Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022. Pri njegovem oblikovanju so sodelovali tudi izkušeni svetovalci in mentorji prostovoljcev, saj smo se trudili, da je  kar se da prijazen za uporabo.

Opomnik je prosto dostopen v e-obliki na spletni strani Vrednotenje in priznavanje neformalnega znanja, kjer so svetovalcem in mentorjem na voljo vodila za uporabo. Ne zahteva registracije, ne beleži in ne shranjuje osebnih podatkov. Na koncu lahko prostovoljci svoj zapis shranijo in dopolnijo z osebnimi podatki, da v prostovoljskih organizacijah uredijo pridobivanje potrdil.

Verjamemo, da bo pripomoček dobrodošel za vse prostovoljce, ki s svojim nesebičnim delom pomagajo soljudem in prispevajo k boljši družbi, ob tem pa tudi sami pridobivajo neprecenljive izkušnje, znanje in spretnosti. Te je pogosto težko ubesediti. V uporabo ga dajemo z željo, da pomaga prostovoljcem njihovo skrito znanje narediti vidno.

Alja Gladek (alja.gladek@acs.si), ACS

Skip to content