Med 8. septembrom (mednarodnim dnem pismenosti) in 8. oktobrom v NMSB ponovno beremo skupaj.

Pobudniki NMSB skupaj s partnerji in podporniki pripravljamo številne dogodke in dejavnosti, ki prispevajo k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni pa tudi v zamejstvu in po svetu. Več informacij najdete v dogodkovniku na spletni strani.

NMSB 2023 posebno pozornost namenja:

  1. Promociji nacionalnih projektov za spodbujanje branja in bralne pismenosti v domačem in mednarodnem prostoru: v luči Slovenije kot častne gostje na letošnjem frankfurtskem knjižnem sejmu in prihodnje leto na knjižnem sejmu otroške in mladinske literature v Bologni bo temu namenjena vrsta aktivnosti, tudi plakatna komunikacijska nacionalna akcija Beremo skupaj.
  2. Branju strokovne in stvarne literature z nacionalnim strokovnim posvetom Branje za znanje.
  3. Medgeneracijskemu branju: projektu Medgeneracijsko branje se kot novost pridružuje vseslovenska akcija Pokloni čas, polepšaj dan.

Častna pokroviteljica NMSB 2023 je predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar.

V tem času bo tudi nekaj večjih nacionalnih projektov.

Na mednarodni dan pismenosti, 8. septembra, smo s posvetom Bralnega društva Slovenije Branje za znanje tradicionalno začeli NMSB 2023. Posvet je odpiral teme, povezane z branjem stvarne literature za vse starostne skupine.

17. septembra, na dan zlatih knjig, bodo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS ter društva in zveze prijateljev mladine obeležili začetek bralne sezone v vrtcih, šolah, knjižnicah z bralnim maratonom. V Tednu otroka® bodo potekale tradicionalne razdelitve darilnih slikanic, ki so dragoceno povabilo k družinskemu branju, prvošolcem v Sloveniji, zamejstvu in slovenskem zdomskem/izseljenskem prostoru. Do 30. septembra se lahko pridružite projektu Medgeneracijsko branje, ki bo v letošnjem šolskem letu potekal že desetič.

JAK s partnerji tudi v šolskem letu 2023/2024 pripravlja nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture RSK. Začel se bo 8. oktobra. Eden od ciljev projekta je motivirati mlade za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Podarjeni knjigi slovenskih avtorjev bodo sedmošolci oz. dijaki prvih letnikov srednjih šol prejeli v splošnih knjižnicah.

Splošne knjižnice po vsej Sloveniji vse leto pripravljajo številne dogodke, ki sledijo letošnjim poudarkom NMSB. Center za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici bo med 2. in 5. oktobrom izvedel e-strokovno srečanje ABC Bralne pismenosti V, na katerem bomo spoznali različne vidike družinske pismenosti in medgeneracijskega sodelovanja.

V letu 2023 poteka tudi nacionalni medresorski program #športajmoinberimo, ki s pogovori z znanimi športniki spodbuja branje med mladimi športniki in športnicami. Program vodi Mariborska knjižnica v sodelovanju z desetimi slovenskimi splošnimi knjižnicami, sofinancirata ga Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in JAK.

Vse vzgojno-izobraževalne zavode, kulturne in druge ustanove, ki skrbite za bralno kulturo in bralno pismenost v Sloveniji, zamejstvu in po svetu ter v središče svojega delovanja postavljate otroke, mladino, starejše in družine oziroma delujete medgeneracijsko, vabimo, da v dogodkovnik NMSB vnesete načrtovane bralne dogodke, tudi spletne dogodke in vsebine.

Vabljeni k sooblikovanju NMSB 2023! Dogodkovnik je za vnose odprt vse leto.

Vse do 30. septembra je odprt javni natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina, ki ga pripravljajo Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS. Do sedaj jih je naziv pridobilo že 57. Namen natečaja je promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo oziroma spodbujajo občine.

NMSB 2023 se vključuje v ELS. Že tradicionalno je del akcije Beremo skupaj – za znanje in zabavo!, ki jo v okviru TVU pripravi ACS in z njo spodbudi različne dejavnosti medgeneracijskega branja.

Med 4. in 8. septembrom je bila na Filozofski fakulteti v Ljubljani na ogled potujoča razstava Portreti branja. Predstavlja arhitekturne in oblikovalske rešitve, ki so prispele na javni natečaj ACS za spodbujanje branja v javnem prostoru. Med 29. septembrom in 10. oktobrom bo gostovala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, v času LPoIO pa bo z nami v Portorožu.

NMSB 2023 se kot partner pridružuje NIJZ z vseslovensko akcijo Pokloni čas, polepšaj dan. Z različnimi oblikami medgeneracijskega branja bodo povezali vse generacije. Akcija poteka od 29. aprila, evropskega dneva medgeneracijske solidarnosti, vse do 1. oktobra, mednarodnega dneva starejših.

Novost letošnjega NMSB pa bo tudi predvajanje izbranih radijskih iger. Radio Slovenija jih bo v svojih rednih septembrskih programih na Prvem in Arsu pripravil za vse generacije in nas še posebej povabil k skupnemu poslušanju.

NMSB 2023 tradicionalno spremlja javna medijska in plakatno komunikacijska nacionalna akcija Beremo skupaj (vodi jo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS s partnerji). Zato bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom, splošnim knjižnicam in drugim ustanovam, ki spodbujajo branje, razdelili več tisoč plakatov. Plakati z ilustracijo striparja, ilustratorja in pisatelja Ivana Mitrevskega bodo vabili k branju tudi na plakatnih mestih Europlakata po vsej Sloveniji. Opozoriti želimo na mednarodno povezovanje, zato so plakati večjezični in spodbujajo tudi k skupnemu branju v več jezikih.

Z vsemi dejavnostmi NMSB 2023 uresničujemo strateške cilje Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti 2019–2030, ki jo je Vlada RS sprejela decembra 2019.

Alenka Štrukelj (alenka.strukelj@acs.si), ACS