Naše znanje in izkušnje s področja presojanja in razvijanja kakovosti IO smo 11. februarja delili z Nizozemci.

ACS je namreč virtualno obiskala nizozemska delegacija predstavnikov ministrstva za šolstvo, kulturo in znanost ter občin (npr. Gemeente Amsterdam), ki so pri njih pristojne za IO na lokalni ravni. Videokonferenci se je pridružilo tudi nekaj predstavnikov OECD in EK.

S predstavitvami slovenskih pristopov za razvoj kakovosti IO smo z ACS sodelovali: direktor mag. Andrej Sotošek, vodja središča za kakovost in izobraževanje dr. Tanja Možina in strokovna sodelavka na področju kakovosti Jasmina Orešnik Cunja, kot predstavnica izvajalske organizacije pa svetovalka za kakovost Alida Zagorc Šuligoj iz Javnega zavoda Cene Štupar.

Neformalno srečanje je trajalo skoraj tri ure, bilo je praktično naravnano. Predstavili smo jim ACS, področja našega delovanja in temeljne dejavnosti, še posebej pa razvoj kakovosti IO ter sistem kakovosti IO v Sloveniji. V osrednjem delu smo jim predstavili naše notranje pristope k razvoju kakovosti. To so pristop k samoevalvaciji po modelu POKI, svetovalce za kakovost, usposabljanje in svetovanje za delo na področju kakovosti, strokovno ter IKT podporo. Predstavili smo jim vzpostavljen portal Mozaik kakovosti ter jih informirali o načinih, kako ga lahko uporabljajo izvajalske organizacije. Sledila je predstavitev zunanjih pristopov k razvijanju kakovosti, saj smo jim nekoliko podrobneje predstavili še zunanjo spodbudo za delo na kakovosti zeleni znak kakovosti ter trenutno mirujoč projekt Ekspertna zunanja evalvacija.

Na željo gostov smo k sodelovanju povabili tudi predstavnico izvajalske organizacije, ki z ACS že daljše obdobje sodeluje na področju kakovosti. Alida Zagorc Šuligoj iz Javnega zavoda Cene Štupar je predstavila izkušnje iz prakse ob uvajanju sistema kakovosti po modelu POKI v zavod Cene Štupar. Poudarek je dala tudi izzivom, s katerimi se je organizacija ob tem srečala. Prikazala je njihovo delovanje na področju kakovosti in še posebej svojo vlogo svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih, ki jo je odlično umestila v svoje delo.

Upamo, da bodo nizozemskim odločevalcem predstavljene izkušnje v pomoč pri oblikovanju njihovega sistema zagotavljanja kakovosti v IO. Obisk namreč predstavlja manjšo aktivnost v okviru širšega projekta OECD za izboljšanje kakovosti programov IO na Nizozemskem, ki ga OECD izvaja v sodelovanju s službo EU za podporo strukturnim reformam. Skupaj z ministrstvom za izobraževanje razvijajo predlog sistema zagotavljanja kakovosti neformalnega IO na Nizozemskem. V prvi fazi projekta so pregledali obstoječe prakse razvijanja kakovosti za IO v državah članicah EU in organizirali več delavnic, na katerih so bile najboljše evropske prakse predstavljene številnim nizozemskim akterjem v sektorju IO. Slovenski pristop k samoevalvaciji POKI smo kot primer dobre prakse predstavili oktobra 2019 v Utrechtu.

Priprave na tovrstne predstavitve so dobra priložnost, da tudi sami reflektiramo, kaj je opravljeno. Tako lahko vsakič znova opravimo hiter pregled opravljenega dela v celoti, vseh vpeljanih pristopov, njihovih prednosti in pomanjkljivosti. Taka povabila nam omogočajo nadaljnjo strokovno rast. Motivirajoče je, ko so naše izkušnje in uspehi pozitivno izpostavljeni pred drugimi. Zato smo počaščeni, da lahko v Evropi predstavljamo slovenske izkušnje s kakovostjo v IO.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS

Skip to content