marčevski številki Vizije kohezije vam predstavljajo resolucijo Evropskega parlamenta o kohezijski politiki za obdobje 2014–2020. Sprejeta je bila 14. marca 2024. Dokument ugotavlja, da je EU s kohezijsko politiko kot svojo glavno naložbeno politiko v programskem obdobju 2014–2020 učinkovito podpirala svoj cilj doseganja ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. Izpostavlja izjemen pozitiven vpliv kohezijskega financiranja na regije, mesta, otoke ter podeželska, obmejna in oddaljena območja. S tem so pozitivnih učinkov financiranja iz proračuna EU neposredno ali posredno deležne vse države članice. Več >>

V februarski Cipri pišejo o netrajnostnih praksah v športu. Avtorji novičnika so spodbudili kampanjo, s katero nasprotujejo širjenju tovrstnega ravnanja v vrhunskem športu. V preteklosti se je namreč dogajalo, da so drage naprave (npr. steze za bob in sankanje) po koncu tovrstnih dogodkov začele propadati in kaziti pokrajino. Za zimske olimpijske igre 2026 v Cortini tako nameravajo podreti staro infrastrukturo ter za nove objekte porabiti 120 milijonov evrov. O prizadevanjih, da se to ne bi zgodilo, so predstavniki Cipre ozaveščali tudi v medijih in na spletnih družbenih omrežjih. Njihovo stališče je podprl Mednarodni olimpijski komite. Več >>

marčevski številki VKO novičnika pišejo o spletnem seminarju za karierne svetovalce Euroguidance z naslovom Trendi na trgu dela in vseživljenjska karierna orientacija. Brigita Vončina Mussomeli iz Zavoda RS za zaposlovanje je na njem predstavila aktualne trende na evropskem trgu dela. Več >>

V najnovejšem novičniku za družinsko pismenost lahko berete o priročniku Paole Zanini Skupno branje gradi zaupanje, ki je izšel pri Celjski Mohorjevi družbi. Izpostavlja pozitivne učinke skupnega branja tako za otroke kot starše. Več >>

Predstavljamo publikacijo Kažipot VITR za 2030, ki opredeljuje nujne izzive, s katerimi se sooča naš planet. S poudarki in prednostnimi nalogami raziskuje nadaljnje korake UNESCO pri odzivanju nanje s pomočjo vzgoje in izobraževanja. Več >>

Želim vam prijetno branje!

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS