Pridružite se 38 slovenskim občinam, ki so bile prepoznane kot branju prijazne.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in MK so objavile javni natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Priznanje potrjuje, da je občina dejavnejša pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti.

Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra.

Celotno besedilo razpisa je na voljo na spletni strani MK.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS