Vabimo vas, da se 22. septembra udeležite delavnice, na kateri bomo postavljanje ciljev ter načrtovanje in organizacijo dela osvetlili z vidika vpliva učinkovitosti na delo izobraževalca odraslih. Delavnica bo potekala na Andragoškem centru RS, Šmartinska 134 a, med 9.00 in 16.15, vodila jo bo Nataša Škofic Kranjc, zunanja sodelavka.

Zaradi spremenljivih razmer in uvedenih nepredvidenih postopkov, ki so za mnoge novi ali le delno preskušeni, je tudi pred izobraževalce odraslih postavljenih veliko novih izzivov. Načrtovanje in organizacija dela zahtevata, poleg že utečenih, drugačne, novejše pristope. Namen programa je, da udeleženci ozavestijo pomen dobre organizacije delovnih procesov za uspešnost in učinkovitost njihovega dela in da se seznanijo s temeljnimi principi organiziranja dela. To so upoštevanje zakonitosti pri postavljanju ciljev, ustrezno načrtovanje časa z upoštevanjem dejavnikov, ki vplivajo na izrabo časa, učinkovito sodelovanje in komuniciranje ter preverjanje doseganja zastavljenih kriterijev uspešnosti in učinkovitosti dela z namenom boljšega organiziranja dela.

Cilj programa je pridobiti nova spoznanja in usvojiti veščine za postavljanje ciljev v skladu s konceptom ustreznega postavljanja ciljev kot osnove za dobro organiziranje dela in za organiziranje svojega lastnega dela in dela sodelavcev. Udeleženci se bodo naučili upoštevati principe načrtovanja časa, delegiranja, sodelovanja z drugimi, s tem pa bodo povečali tudi svojo osebno učinkovitost in učinkovitost svojega delovnega okolja.

Kot izobraževalci odraslih moramo skrbeti tudi za vpeljevanje in promocijo dobrega načrtovanja in organizacije dela med udeleženci izobraževalnih procesov,  kar lahko vpliva na motivacijo udeležencev za izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje ter uporabo pridobljenega znanja pri delu in tudi v življenju.

Program lahko izpeljemo tudi za zaključeno skupino udeležencev.

Program je v celoti financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in je za udeležence brezplačen.

 Če želite izvedeti še kaj, se nam lahko oglasite po telefonu: 01/5842-571 ali po elektronski pošti zdenka.birman.forjanic@acs.si.

Mag. Zdenka Birman Forjanič (zdenka.birman.forjanic@acs.si), ACS