»Poklicno izobraževanje in usposabljanje naj postane prva (in ne le zasilna) izbira!« je temeljno sporočilo več kot 1.500 dogodkov, zbranih v koledarju Evropskega tedna poklicnih spretnosti (European Vocational Skills Week – EVSW). Ta je v 45 evropskih državah trajal od 20. do 24. novembra, njegov osrednji dogodek pa je potekal v Bruslju od 22. do 24. novembra. Zadnjega dne te konference so omenjeno sporočilo še najbolje potrjevala pričevanja učečih se. Med njimi je bila tudi predstavnica odraslih, nam že dobro znana Irka Una Buckley.

Prvi konferenčni dan ni minil brez omembe širše socialne agende, ki so jo voditelji držav opredelili v Göteborgu (gl. prejšnji članek). Politične govore je utemeljila predstavnica Direktorata za izobraževanje in spretnosti pri OECD Montserrat Gomendio, ki je izhajala iz rezultatov raziskave PIAAC in opozorila, da se povprečni udeleženec v poklicnem izobraževanju in usposabljanju stara, saj je npr. vajeništvo vse pogostejša možnost za odrasle, ki morajo dopolniti svoje (poklicne) spretnosti ali pridobiti nove. Udeleženci EVSW smo se spoznavali s poklici prihodnosti in napovedmi stanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja čez 30 let. Vsekakor se ne bo dogajalo (le) v šolah, temveč na delovnih mestih in v življenju nasploh.

Drugi konferenčni dan je bil namenjen paralelnim dogodkom, eden od njih je zadeval izobraževanje odraslih, oziroma če izhajamo iz njegovega naslova – »vsekariernemu strokovnemu učenju« (career-long professional learning). Slovenske udeleženke smo se končno počutile nagovorjene, saj nam je siceršnja osredotočenost zgolj na mlade vzbujala dvome, ali gre za sprenevedanje ali nezavedanje, da problematika zadeva tako mlade kot odrasle. In da je treba mobilizirati tudi odrasle z nizko stopnjo izobrazbe in druge ranljive ciljne skupine (dolgotrajno brezposelne, priseljence ipd.)! Nastopili so tudi predstavniki sindikatov, ki so opozarjali na potrebo po napovedovanju spretnosti ter njihovem načrtovanju, ključnega pomena pa sta tudi svetovanje ter vrednotenje znanj in spretnosti, pridobljenih na neformalne načine.

»Svet se spreminja, (poklicno) izobraževanje in usposabljanje pa se mora temu prožno prilagajati!« To je priporočilo, ki ga je bilo slišati iz ust mnogih nastopajočih. Tako je tudi po svetu – o tem smo se lahko prepričali ob poslušanju video izjav iz Avstralije, Kitajske in Združenih držav Amerike. »Poklicno izobraževanje in usposabljanje je vezni element med sedanjostjo in prihodnostjo,« je v svojem nagovoru zatrdila Denitsa Sacheva, namestnica bolgarskega ministra za delo in socialne zadeve. Poleg novih spretnosti pa je izpostavila tudi povezovanje – med nosilci politike, zaposlovalci in sindikati, izvajalci izobraževanja in usposabljanja, nevladnimi organizacijami in še kom. Takšen pristop nam v izobraževanju odraslih že dolgo ni več tuj, kar so v Sloveniji dokazali med drugim tudi strokovni dogodki projekta EPUO.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS