MIZŠ in CMEPIUS sta letos že trinajsto leto zapored podelila nacionalno nagrado jabolka kakovosti najbolj izstopajočim zgodbam mednarodnega sodelovanja. Letos je to prestižno nagrado na področju izobraževanja odraslih prejela LU Rogaška Slatina. Merilo pri podeljevanju nagrade je kakovost mednarodnih projektov, obenem pa tudi učinkov, ki jih imajo ti na strokovni razvoj izobraževalcev, njihovo povezovanje in oblikovanje timov ter razvoj ustanov, ki sodelujejo v projektih. Ocenjevalci hkrati iščejo tudi potencialne vplive, ki jih imajo projekti na izobraževalni sistem v Sloveniji.

Predstavnicam LU Rogaška Slatina sta jabolko kakovosti na svečani prireditvi v Grand hotelu Union v Ljubljani izročili državna sekretarka na MIZŠ, Martina Vuk, ter direktorica CMEPIUS, dr. Alenka Flander. Med opisovanjem naše ustanove so poudarili, da je izvedba projekta mobilnosti, za katero je organizacija prejela nagrado, »že predhodno mednarodno aktivni organizaciji še bolj na stežaj odprl mnoga vrata v mednarodno sodelovanje in v marsičem spremenil način dela te organizacije« ter dodali, da je »LU Rogaška Slatina tako postala prepoznana kot strokovna in zanesljiva organizacija, ki je vpeta v različne projekte. S tem prispeva svoj delež h konstantnim izboljšavam sistema izobraževanja odraslih v Sloveniji, postala pa je tudi organizacija, kamor si hodijo izkušnje in nova znanja nabirat tudi izobraževalci iz tujine.«

Na LU Rogaška Slatina smo zelo ponosni na to nagrado, veseli pa smo tudi vseh čestitk lokalnih, nacionalnih ter mednarodnih partnerjev, ki te dni kar dežujejo, obenem pa se zaposlene želimo zahvaliti CMEPIUS za izkazano zaupanje ter njihovo pomoč in podporo pri izvedbi vseh mednarodnih projektov.

Mojca Vukovič (mojca.vukovic@lu-rogaska.si), LU Rogaška Slatina