Letni posvet o izobraževanju odraslih 23. in 24. oktobra v Mariboru je ponudil zanimiv preplet vsebin s tremi vrhovi. Prvega je dosegla Vesna Vuk Godina s prepričljivim predavanjem o znanju kot največji vrednoti. Z drugim so nas v prijeten večer zazibali Ditka in Gorazd Čepin s Ferijem Lainščkom. Tretji vrhunec dogodka je bil panel o vključevanju starejših moških v skupnost. Med obsežnim programom in zgovornimi govorci je spretno krmarila mag. Zvonka Pangerc Pahernik.

Izhodišče za nadaljnje razvojne korake na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji so v svojih predstavitvah prikazali Elvira Šušmelj (MIZŠ), Andrej Sotošek (ACS) in Elido Bandelj (CPI). Temelj za spremembe je postavljen v ZIO, ki, kot smo slišali, ni več nov. Zahteva prenovo programa osnovna šola za odrasle in razvoj javnoveljavnih programov, kar je bila osrednja vsebina posveta, razdeljena v plenarni in delavniški del ter poročanje 1. in 2. delovne skupine. Dotaknili so se nacionalnih in globalnih izzivov, povezovanja z delodajalci, sprememb tako na trgu dela kot zaradi staranja prebivalstva.

Na tem teoretičnem podstavku je bilo zgrajeno nadaljevanje. Svež pristop, vključevanje publike z aplikacijo VoxVote, je govorcem dal zanimive iztočnice. Kljub vsemu gre za anonimno glasovanje, zato je v nekem smislu nadomestilo možnost razprave.

V popoldanskem delu prvega dne posveta smo najprej slišali zanimiv primer dobre prakse. V projektu Promocija, animacija in učna pomoč sodeluje dvanajst partnerjev, konzorcij je razdeljen na zahodno s štirimi in vzhodno Slovenijo z osmimi partnerji. ŠC Nova Gorica je svoj del projekta poimenoval PanUp, ŠC Novo mesto pa Atena. V okviru projekta bodo izpeljani številni promocijski in animacijski projekti, največ ur pa je namenjenih učni pomoči, kar je za mnoge udeležence IO dobrodošla (nova) dejavnost. Ljudi je treba kar naprej spodbujati k dejavnostim, ki so dobre zanje. Tega se zavedajo tudi sodelavci CMEPIUS. Na posvetu je bilo predstavljene nekaj zgodovine, statistik preteklih vključitev v mednarodne izmenjave in podatkov o vrstah aktivnosti. Kaj vse se dogaja na tem področju, lahko sproti spremljamo na platformi EPALE.

Plenarnemu delu predstavitve prenove programa osnovne šole za odrasle in razvoja (novih) javnoveljavnih programov je sledilo delo v skupinah. Koordinatorice so povzele, da so se v skupinskem delu podprle dileme delovnih skupin in odprle nekatere pomembne teme, ki jih velja pri prenovi/spremembah upoštevati.

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je v svojem nagovoru poudaril pomen izobraževanja in vseživljenjskega učenja. Potrdil je, da smo na isti valovni dolžini. Napovedal je pripravo nove nacionalne strategije o IO.

Temelj projekta Old Guys say yes to Community so med drugim ugotovitve, da se moški v tretjem in četrtem življenjskem obdobju v manjši meri zavedajo pomena vseživljenjskega učenja. Slovenija sodeluje v mednarodnem projektu s tem naslovom, zato je bila k sodelovanju na predstavitvi in v panelu povabljena dr. Marta Gregorčič, ki trenutno vodi aktivnosti. V panelni razpravi smo slišali, da se problematike zavedajo tako na MDDSZ kot MKGP ter da se na LU Ormož in LU Slovenska Bistrica preko študijskih krožkov in drugih dejavnosti potrudijo, da privabijo tudi (starejše) moške.

Tudi Andrej Zorko, predstavnik ZSSS, je izpostavil pomen izobraževanja zaposlenih, za katero si skupaj z LU prizadevajo v okviru projekta Za krepitev socialnega dialoga. Samo kompetentni zaposleni so lahko zares zavzeti.

Sledila sta prispevka predstavnikov OECD. Andrew Bell je spregovoril o koordinaciji politik spretnosti v digitalnem svetu. Ben Game, ki je s predstavniki slovenskih organizacij sodeloval pri Strategiji spretnosti za Slovenijo, pa je predstavil osem predlaganih priporočil, ki izhajajo iz druge faze dejavnosti.

Zaključni prispevki so se nanašali na povezovanje v projektu EPUO. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, koordinatorica projekta v Sloveniji, je povzela ozadje, financiranje in povezala ključne dogodke v letu 2018 s priporočili PI. Slišali smo kratke predstavitve z dveh posvetovalnih dogodkov EPUO, ki jih je ACS priredil v sodelovanju z ZiSSS in DOIO. Mag. Tanja Vilič Klenovšek je predstavila terensko delo (outreach) z vidika Priporočil Sveta EU Poti izpolnjevanja. Izpostavila je različne pojavne oblike terenskega dela ter pogoje za njegovo učinkovitost in uspešnost.

Mag. Katja Dovžak je v zaključnem nagovoru poudarila, da MIZŠ podpira izobraževanje in svetovanje (tudi) odraslim, ki se vključijo v srednje- in višješolsko strokovno izobraževanje. Ukrepi, ki jih izvajamo v Sloveniji, se ujemajo s priporočili Poti izpopolnjevanja. Nadaljnji razvojni koraki, vezani na vrednotenje na nacionalni ravni, so naloga ACS in CPI. Na spletni strani LPoIO 2018 si lahko ogledate videoposnetke vseh programskih sklopov.

Letni posvet o IO 2018 lahko vidimo kot poslanstvo in vizijo. Kje smo? Na dobri poti. Odločevalci in oblikovalci politik, izobraževalci, učeči se, delodajalci in sindikati – medsebojnega sodelovanja in povezovanja je vedno več, tudi pod okriljem ESS. Kam gremo? Po poteh izpopolnjevanja v učečo se družbo. Tako, ki se zaveda, da odločitev za znanje vedno obrodi sadove.

Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS